Hemofilie.cz - Poruchy srážlivosti krve - léčba, centra, poradna lékaře

Opouštíte stránky Hemofilie

XXIV. česko-slovenská konference o trombóze a hemostáze

Dovolujeme si Vás upozornit, že opouštíte internetové stránky hemofilie.cz určené široké veřejnosti a chystáte se vstoupit na stránky proLékaře.cz.

Internetové stránky proLékaře.cz jsou určeny pouze odborníkům ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobám:

  • oprávněným předepisovat humánní léčivé přípravky,
  • osobám oprávněným vydávat humánní léčivé přípravky.

Centra pomoci

Medicínská databáze U Lékaře
 
Cestovní nemoci:  Kam za teplem? Nejoblíbenější destinace českých cestovatelů