O projektu

Komu jsou určeny stránky Hemofilie.cz?

  • návštěvníkům internetu, kteří mají zájem získat více informací o hemofilii,
  • dětem a dospělým osobám s hemofilií, kteří touto vrozenou nemocí trpí,
  • osobám blízkým, zejména rodičům, kteří se o děti s hemofilií starají,
  • odborné veřejnosti.

Sekce pro veřejnost

Veřejnost je na stránkách Hemofilie.cz informována o poruchách srážlivosti krve, zejména o hemofilii typu A a B .

  • Stránky seznamují s příčinami vzniku, příznaky, komplikacemi a průběhem léčby hemofilie. Zvláštní důraz je kladen na prevenci kloubního poškození.
  • V seznamu Center pomoci je možné vyhledat adresu specializovaného hematologického pracoviště, které se diagnostikou a léčbou hemofilie zabývá.
  • Advíkův příběh seznamuje děti s jejich nemocí a radí jim v běžných situacích každodenního života.
  • Zpestřením webu jsou video rozhovory s lékaři, kteří hemofilii léčí a lidmi, kterým tato nemoc zasáhla do života.
  • V případě konkrétní dotazu, je možné se zeptat lékaře - hematologa v poradně lékaře.

Sekce pro odborníky

Na stránkách určených odborníkům - Hemoacademy.cz - lze najít odborný souhrn informací o hemofilii, guidelines péče o nemocné s hemofilií, komentované studie v Literárním klubu a také přehled odborné literatury, odkazy na odborné zahraniční webové stránky i seznam významných kongresů a dalších akcí pro odborníky.
Obsah stránek pro odborníky je pravidelně aktualizován novinkami o diagnostice a léčbě hemofilie.

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

Logo NK

Tyto stránky byly vybrány Národní knihovnou ČR jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví. Stránky jsou archivovány několikrát ročně a jejich záznam je součástí České národní bibliografie a katalogu NK ČR.

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.