Základní informace o hemofilii

Hemofilie je poměrně vzácné genetické onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Hemofilici například krvácejí po poranění nebo při operaci delší dobu než zdraví lidé, ale může u nich docházet i ke spontánnímu krvácení do kloubů nebo svalů, které se objevuje i po minimálním úrazu nebo zcela „bez příčiny".

Život s hemofilií

Při dodržování správné léčby může být život hemofilika dlouhý, naplněný a téměř úplně „normální". Na druhou stranu je pravda, že osoby s hemofilií by se měly vyvarovat některých rizikových aktivit, dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a všímat si potenciálních známek vnitřního krvácení.
Rizikové aktivity

Rizikové aktivity

Hemofilici by se obecně měli vyvarovat kontaktních sportů a dalších aktivit, při kterých je vysoké riziko poranění. Každé pohmoždění může totiž mít u hemofilika podstatně vážnější následky než u zdravého člověka. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby se hemofilici věnovali „bezpečnějším“ sportům, například plavání, turistice, běhu, jízdě na kole nebo golfu.
Pravidla bezpečnosti

Pravidla bezpečnosti

Na bezpečnost v každodenním životě je třeba dbát zvláště u malých dětí s hemofilií. V domácnosti by mělo být co nejméně ostrých hran a předmětů, o které se malý hemofilik může zranit. Zvýšená opatrnost je nutná také při hrách venku a na hřišti.
Známky krvácení

Známky krvácení

Při známkách krvácení je třeba co nejdříve zahájit léčbu a ideálně se poradit s lékařem. K příznakům významnějšího krvácení patří například bolest a otok kloubů, krev v moči nebo ve stolici. V případě poruchy vědomí je vždy potřeba myslet i na možné krvácení do mozku.
Péče o zuby

Péče o zuby

Každodenní pečlivá péče o chrup pomůže zabránit vzniku zubních kazů, parodontózy, krvácení dásní nebo případné infekci dásní. Také je třeba si uvědomit, že řada stomatologických zákroků je spojena s rizikem krvácení, a je tedy moudré problémům se zuby předcházet.
Psychická podpora

Psychická podpora

Zvláště pro rodiče malých hemofiliků nebo pro nedávno diagnostikované osoby s hemofilií může být život s nemocí velice vyčerpávající. Psychickou podporu, ale i cenné zkušenosti lze načerpat v pacientských organizacích (Český svaz hemofiliků, Hemojunior). Lékař hematolog by měl být také schopen doporučit hemofilikům či jejich rodinám zkušeného psychologa nebo psychiatra.
Léčba hemofilie

Léčba hemofilie

Mnoho dětí s hemofilií je léčeno pomocí tzv. profylaktické léčby, která má preventivně zabránit vzniku krvácení. V rámci této terapie si děti samy, případně jejich rodiče, aplikují do krve dávku srážecího faktoru, většinou 2× až 3× týdně.

U dětí s hemofilií je samozřejmě nutné dbát na jejich bezpečnost, avšak zároveň je třeba brát ohledy na dětskou psychiku. Přehnaná úzkostlivost vyvolává v dětech pocity viny vůči rodičům a pocit vyčlenění z kolektivu vrstevníků.

 • Používejte ochranné prostředky. Při jízdě na kole případně i při dalších aktivitách by mělo dítě používat helmu a chrániče. U malých dětí, které často padají, je výhodné mít oblečení opatřené měkkými nášivkami na kolenou, loktech a zadečku.
 • Zaveďte „bezpečnou" domácnost. V okolí malého hemofilika by mělo být co nejméně rizikových předmětů a míst, kde může dojít k úrazu.
 • Drobná poranění zvládnete sami. Malé oděrky přelepte náplastí, větší překryjte sterilní gázou a rovněž zajistěte náplastí. Na místo poranění mírně tlačte, můžete použít ledový obklad. V případě, že krvácení neustává, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Sledujte známky vnitřního krvácení. Malé dítě neumí přesně sdělit, co ho bolí. Na krvácení do kloubu vás upozorní otok kloubu (můžete si i krejčovským metrem ověřit, zda jsou klouby na obou končetinách stejně velké) a také to, že dítě se snaží co nejméně pohybovat postiženým kloubem.
 • Informujte příbuzné, učitele, trenéry a přátele. Všichni, kdo přicházejí s dítětem do styku nebo se o něj dočasně starají, musí mít dostatečné informace o charakteru onemocnění a musí vědět, jak zvládat případné problémové situace. Také spolužáci a kamarádi chlapce s hemofilií by měli vědět, proč se k němu mají chovat opatrněji.
 • Věnujte zvýšenou pozornost péči o chrup. Pravidelná péče o chrup pomáhá snižovat počet nutných zubařských zákroků, které jsou vždy spojené s určitým rizikem krvácení.
 • Nechte dítě sportovat. Vyberte sport, který není rizikový: například plavání, golf nebo případně cyklistiku.
 • Nechte dítě, aby se cítilo „normálně". Snažte se, aby se dítě mohlo co nejvíce zapojit do normálního kolektivu svých vrstevníků. Je-li to možné, nechte jej účastnit se všech školních akcí, kterých se účastní zdravé děti.
 • Hemofilie je onemocnění krve. Způsobuje, že když se například řízneš do prstu, krev ti bude téci mnohem déle než ostatním dětem. U lidí, kteří mají hemofilii, se krev neumí sama od sebe zastavit.
 • Aby se krev, která teče z prstu, zastavila, potřebuje k tomu krevní destičky a také několik dalších pomocníků, kteří destičky svážou dohromady a ucpou jimi díru, ze které krev vytéká. Lidem s hemofilií jeden z těchto důležitých pomocníků chybí, a proto se jim krev zastavuje mnohem déle.
 • Naštěstí dnes lidé umí vyrobit chybějícího pomocníka na srážení krve v továrně. Udělají z něho lék, který si potom nemocní lidé s hemofilií dávají do krve.
 • Krev, která se neumí rychle zastavit, může vytékat nejen ven z těla, ale může téci i uvnitř v těle na místa, kde nemá normálně co dělat: například dovnitř kloubů.
 • Když krev nateče do kloubu, například do kolene, hodně to bolí a kolenem se ani nedá dost dobře hýbat. V takovém případě je potřeba začít vytékající krev co nejrychleji léčit. To se dělá tak, že do krve dodáme chybějícího pomocníka na zastavení krve. Když jsou všichni pomocníci spolu, krev se zastaví a přestane vytékat tam, kam nemá.
 • Kdyby krev tekla do kloubu častěji, hodně by ho poškodila. Mohlo by to dokonce dojít tak daleko, že by se s poškozeným kloubem nedalo pořádně hýbat. Proto je potřeba dodržovat léčbu, kterou předepsal pan doktor, protože ta chrání naše klouby a celé tělo před krvácením.
 • Děti s hemofilií na sebe musí být trochu opatrnější než ostatní. Každý i malý úraz může způsobit, že krev začne vytékat – buď přímo ven z těla, nebo dovnitř do těla na místa, kde nemá normálně co dělat.
 • Děti s hemofilií si ale mohou hrát a dělat, co je baví, stejně jako ostatní děti. Jenom na sebe musí dávat větší pozor a také musí dodržovat léčbu, kterou jim předepsal pan doktor. Tato léčba jim totiž dodává pomocníka k zastavování krve a chrání jejich klouby před krvácením a před poškozením.

   

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024
drop drop drop