Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Jak uvádí hned v úvodu hematolog doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., z MU a FN Brno, hemofilik by měl být dokonce obratnější a šikovnější než ostatní. Ani dlahy, ortézy či léky totiž neochrání jeho kloub tak dobře, jako pevné a správně fungující okolní svaly a šlachy.

Fyzioterapeutka Mgr. Marie Katzerová z Dětského rehabilitačního oddělení FN Brno, která je odborným garantem této brožury, připomíná vzájemnou propojenost všech orgánů lidského těla. Pokud je kloub poškozen vlivem opakovaného krvácení, mozek hůř vnímá jeho polohu a v důsledku toho mění řízení pohybu. Drobné svaly, šlachy a receptory v okolí kloubu tak nefungují správně a často dochází ke zraněním. Právě rehabilitace může tento negativní proces výrazně zpomalit.

Fyzioterapie po akutním krvácení

Brožurka je rozdělena do několika částí. V každé z nich je popsáno a na fotografiích zdokumentováno správné provádění konkrétních cviků a případné upozornění na možné chyby v jejich provedení. Kapitola týkající se fyzioterapie po akutním krvácení zmiňuje různé techniky určené ke zkrácení doby rekonvalescence. Jde zejména o to zmínit otok, bolest, stimulovat receptory v kloubním pouzdře a obnovit hybnost kloubu. Konkrétně jde o metody:

  • chlazení,
  • míčkování,
  • kineziotaping,
  • vodoléčebné procedury,
  • polohování (ortézy),
  • měkké techniky,
  • později i šetrné pohyby v kloubu.

Preventivní fyzioterapie v dětském věku

Součástí této kapitoly jsou příklady různých posilovacích, protahovacích, koordinačních i stimulačních cvičení, které jsou zaměřené na tělo jako celek, rozvoj pohybových dovedností a prevenci špatného držení těla atd. Malí hemofilici by si měli osvojit návyky dennodenního cvičení, ale také přijmout nutnost domácí terapie po nově vzniklém krvácení.

Udržovací fyzioterapie

Kapitola se opět obrací na dospělé, kterým by vybrané cviky měly pomáhat udržovat si rozsah pohybu v cílových kloubech. Tento typ fyzioterapie by měl zároveň procvičovat tělo jako celek, jeho koordinaci, rovnováhu a prevenci úrazů.

Fyzioterapie po náhradě kloubu

V této kapitole jsou zahrnuté cviky, jež napomohou k co nejrychlejšímu návratu ke každodenním aktivitám po operaci, ale zároveň před zákrokem nemocného připraví na její zvládnutí i zvládnutí následné rekonvalescence.

Brožurku je možné získat v hematologických centrech a také na akcích pacientských organizací. Také je možné si ji prolistovat či stáhnout ve formátu pdf zde.

(lek)

Zdroj:

Katzerová M., Blatný J., Čermáková Z., Kašpárek R. Fyzioterapie pro hemofiliky. Instruktážní brožura s vybranými cviky vhodnými pro pacienty s hemofilií. Český svaz hemofiliků, Hemojunior. Červen 2023.

C-ANPROM/CZ/HEM/0063

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop