Novinky

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Nejčastější deformity přednoží v ambulanci praktického lékaře. Jaké máme možnosti léčby?

Deformity přednoží jsou v populaci velmi časté, řada pacientů však do ordinace přichází až z důvodu dlouholeté bolesti. V pokročilých fázích jsou deformity obtížněji řešitelné a operační výkony nedokáží plně obnovit funkci nohy. Navíc mohou pokročilé deformity způsobovat kromě bolestí i řadu komplikací plynoucích například z otlaku v obuvi, což představuje významný problém u jedinců s poruchami prokrvení a inervace nohy, jako je tomu u pacientů s diabetem. V ambulanci praktického lékaře by tak deformity měly být ideálně zachyceny v časných fázích a pacient by měl být edukován o možnostech současné i budoucí terapie.
21. 4. 2022
Management péče o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin

Management péče o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) představuje ve většině případů chronické onemocnění, jehož příčinou je obvykle obliterující ateroskleróza. Vlivem degenerativního procesu v tepenné stěně dochází k postupnému růstu aterosklerotického plátu, který může způsobit i kompletní uzávěr tepny. ICHDK může být asymptomatické onemocnění, typickou manifestací jsou ovšem klaudikace a výjimkou není ani kritická končetinová ischémie. Prevalence ICHDK se pohybuje mezi 0,6 a 20 %, přičemž nejvyšší hodnoty jsou zaznamenány ve věkové kategorii nad 70 let. ICHDK se častěji vyskytuje u mužů. Jaký je aktuální diagnostický a terapeutický postup?
24. 5. 2022
Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak se žije s hemofilií: Příběh Karla a jeho dcery Olgy

Jak se žije s hemofilií: Příběh Karla a jeho dcery Olgy

43letý Karel si kvůli svému onemocnění vytrpěl v dětství i v dospělosti své. V důsledku častého kloubního krvácení v dětství se u něj rozvinula těžká forma hemofilické artropatie. Před několika lety podstoupil totální endoprotézu obou kolenních kloubů, zasažené má také lokty a hlezenní klouby. Přesto, když se svou ženou před více než 15 lety plánovali rodičovství, neváhal. Po dětech toužil navzdory dědičné zátěži.
16. 12. 2021
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021
Budou-li rodiče v pohodě, budou v pohodě i jejich děti

Budou-li rodiče v pohodě, budou v pohodě i jejich děti

Pacientská organizace Hemojunior slaví 20 let své činnosti. Silvie Bereňová je zakladatelkou a bývalou dlouholetou místopředsedkyní sdružení, po celou dobu se aktivně podílela a podílí na pomoci dětem s hemofilií. Její syn Michael v minulosti Hemojunior 10 let vedl. Sám je hemofilikem. Povídali jsme si, jak osobně prožívali změny, které pacientům s hemofilií za posledních 20 let ovlivnily život.
21. 9. 2021
Nemoc je zkušenost. I hemofilici mohou prožít šťastný partnerský život

Nemoc je zkušenost. I hemofilici mohou prožít šťastný partnerský život

Pro hemofilika, stejně jako pro každého člověka, je důležité znát svou hodnotu, vybrat si partnerku, která ji dokáže ocenit, a společně pak vybudovat láskyplný vztah. S jakými úskalími se ale hemofilici mohou setkat? Kde si hledají budoucí manželky? Jak nemoc ovlivňuje jejich intimní život? Povídali jsme si s psycholožkou a sexuoložkou doc. PhDr. Dr. phil. Laurou Janáčkovou, CSc., a s Kateřinou Altmanovou, předsedkyní pacientské organizace Hemojunior a také maminkou dospívajícího syna – hemofilika.
7. 8. 2021
Jak se žije s hemofilií: Příběh sourozenců Ondřeje a Pavlíny

Jak se žije s hemofilií: Příběh sourozenců Ondřeje a Pavlíny

Každý z nás je jiný. Zatímco někdo se velmi trápí třeba i menšími problémy, jiný zvládá své potíže snáze. Rodina Svobodových z malé středočeské vesničky, zdá se, patří spíše do té druhé kategorie. A to přesto, že 16letý Ondřej trpí nevyléčitelným krvácivým onemocněním hemofilie a jeho maminka Simona i 15letá sestra Pavlína jsou přenašečky této nemoci.
22. 7. 2021
Měli by být hemofilici při výběru volně dostupných léků opatrnější?

Měli by být hemofilici při výběru volně dostupných léků opatrnější?

Některá běžně dostupná léčiva mohou ovlivňovat srážlivost krve. Pozornost hemofiliků si zaslouží zejména léky proti bolesti a zánětu obsahující ibuprofen či kyselinu acetylsalicylovou. Jak k nim přistupovat? Mohou mít na srážlivost krve vliv i doplňky stravy? A jak je to s často diskutovaným působením česneku? Na otázky nám odpověděla hematoložka MUDr. Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol.
19. 7. 2021
Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Chci vědět více

Nenechte si ujít důležité informace, novinky o hemofilii a inspirativní příběhy. K odběru zpravodaje se můžete přihlásit zde.

drop drop drop