Nejčastější dotazy

Hemofilie je genetické onemocnění, které se projevuje poruchou srážlivosti krve. Ta vzniká kvůli nedostatečné či úplně chybějící tvorbě srážecích faktorů, které zajišťují optimální zástavu krvácení. Hemofilici tak při poranění krvácejí déle a zároveň snáze – i při minimálním podnětu, který by u jiných osob ke krvácení nevedl. Tyto projevy se mohou objevovat hned v prvních letech života a je potřeba včas nastavit terapii. Hemofilie pochopitelně významně zasahuje do života pacienta i jeho blízkých. Zároveň vyvolává řadu otázek, jaké jsou ty nejčastější?

1. Jak zjistím, že má moje dítě hemofilii?

Pokud se u vás v rodině vyskytuje hemofilie, je možné provést testy na přítomnost vadného genu ještě během těhotenství. V případě, že by se hemofilie potvrdila, bude se na ni brát ohled jak při vedení porodu, tak při péči o dítěte po narození.

Nicméně zhruba ve třetině případů se mutace v genech objevuje nově a hemofilie se do té doby v rodině neprojevila. V takovém případě můžete příznaky nemoci zpozorovat již v prvním roce života dítěte, zvláště jde-li o těžkou formu hemofilie. Takové děti krvácejí déle, než je obvyklé (např. při růstu zubů či jiném poranění), a ve chvíli, kdy se začnou aktivně hýbat, může se u nich objevovat větší množství modřin. Pokud máte podezření na hemofilii, kontaktujte dětského lékaře.

2. Jaké jsou typy hemofilie?

Hemofilii rozdělujeme na typ A a B podle toho, který srážecí faktor hemofilikovi chybí. U hemofilie A se jedná o nedostatek či úplnou absenci srážecího faktoru VIII a týká se zhruba 80 % pacientů s touto nemocí. Při méně častější hemofilii B v krvi chybí či je snížená hladina faktoru IX.

Dále se hemofilie dělí podle tíže onemocnění na formu mírnou, středně těžkou a těžkou. Zařazení do jedné z kategorií posuzujeme podle míry snížení množství daného faktoru.

Kromě dědičné hemofilie se vzácně vyskytuje i získaná hemofilie, která je důsledkem imunitně podmíněného onemocnění.

3. Proč mají hemofilii pouze muži?

Hemofilii sice mohou mít i ženy, ale ve většině případů jde o hemofiliky muže. Je to dáno tím, že gen, který je odpovědný za tvorbu srážejícího faktoru, je umístěn na chromozomu X. Zatímco ženy mají dva chromozomy X, a proto při poškození jednoho z nich může jeho funkci nahradit ten na druhý, muži mají jeden chromozom X a jeden chromozom Y. Vadný gen tak nemají jak kompenzovat.

4. Jakým způsobem se hemofilie dědí? 

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se může předávat v rodině po generace. Dítě dostává jeden pohlavní chromozom od otce a jeden od matky. Otec hemofilik může přenést vadný gen (na chromozomu X) na své dcery, na syny nikoliv, protože těm vždy předává pouze chromozom Y. Matka s vadným genem na jednom chromozomu X pak může hemofilii přenést na dcery i syny. Riziko výskytu hemofilie u synů je v tomto případě 50% (buď získají zdravý, nebo vadný chromozom X), u dcer je pak opět 50% riziko zisku jednoho vadného chromozomu. 

V případě, že má žena jeden postižený chromozom X, je považována za přenašečku hemofilie. Může mít také některé příznaky hemofilie.

5. Jaké jsou možnosti léčby hemofilie?

Hemofilie sice patří k nevyléčitelným onemocněním, ale moderní medicína nabízí hned několik možností, jak nemoc zvládat. Základem je nitrožilní podávání chybějícího srážecího faktoru, další variantou je i tzv. nefaktorová léčba. Terapie se nastavuje individuálně podle tíže a průběhu onemocnění. U někoho se podává tzv. profylaktická léčba, kdy se pravidelně aplikuje chybějící srážecí faktor i mimo krvácení. U jiných se faktor aplikuje ve chvíli, kdy dojde ke krvácivé epizodě.

6. Co dělat, když mám v rodině hemofilii a chci dítě?

Pokud víte, že se u vás v rodině vyskytuje hemofilie anebo je vaším partnerem hemofilik, je namístě pečlivé plánování a zároveň dostatečná informovanost. S obojím vám pomůže genetická poradna, kde můžete zjistit, zda jste nositeli vadného genu. Zároveň zde získáte potřebné informace o rizicích a vašich možnostech na cestě k potomkovi. Podrobnosti se dozvíte v našem článku Hemofilici a zakládání rodiny: chce to plán!

7. Jaká jsou největší rizika, pokud mám hemofilii?

Největším rizikem pro vás je krvácení a jeho následky. Krvácení může být vnější či vnitřní. Velkým problémem je krvácení do kloubů, které v případě opakovaných příhod může vést až ke kloubnímu poškození a k trvalému snížení pohyblivosti. Zároveň může docházet i ke krvácení do svalů, do zažívacího ústrojí či do měkkých tkání.

Je proto nutné se vyvarovat situací s vysokým rizikem úrazu.

8. Jak zajistit první pomoc, pokud hemofilik krvácí?

Postup první pomoci při krvácení samozřejmě záleží na typu poranění a na tíži onemocnění. Obecně se ale dá shrnout následovně:

  • Při menším poranění je potřeba poraněné místo ledovat, stlačit poranění a postiženou končetinu zvednout nad úroveň srdce, k tomu zároveň naordinovat klid. V případě, že nedojde k zastavení krvácení, je potřeba aplikovat srážecí faktor anebo se obrátit na ošetřujícího lékaře.
  • Při větším poranění aplikujte faktor a přidejte ledování, postižené místo stlačte, zvedněte končetinu a zachovejte klidový režim.
  • V případě známek vnitřního krvácení ihned aplikujte faktor a kontaktujte hemofilické centrum, případně rovnou volejte záchranku – zvláště při podezření na krvácení do mozku.

Pokud si nejste jistí postupem, vždy kontaktujte svého ošetřujícího hematologa nebo hemofilické centrum.

9. Může se hemofilik očkovat? 

Hemofilie není kontraindikací k očkování, ať už jde o vakcínu proti nákaze covid-19, či jinou. Samozřejmě je důležité před aplikací očkovací látky nejprve zhodnotit aktuální zdravotní stav hemofilika a případně mu podat chybějící srážecí faktor. 

Více o očkování u hemofiliků se dozvíte v našem článku Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

10. Může hemofilik sportovat?

Sport je u hemofiliků nejen dovolen, ale přímo doporučen! Pomáhá totiž k posílení svalů a podpoře kloubů, čímž je chrání proti poranění. Jenom je třeba vybrat si vhodnou pohybovou aktivitu, která nemá vysoké riziko úrazu. Každý hemofilik má trochu jinou výchozí pozici, a proto je namístě výběr sportu probrat se svým ošetřujícím lékařem. Vhodné je například plavání, chůze nebo badminton.

(jala)

Zdroje:

https://www.haemophilia.org.au/about-bleeding-disorders/faqs/general-questions
https://www.medicinenet.com/hemophilia_quiz/faq.htm
https://www.hemofilie.cz/novinky/narodil-se-nam-hemofilik-co-ted-55793
https://www.hemofilie.cz/lekarska-pomoc
https://www.hemofilie.cz/novinky/hemofilici-a-zakladani-rodiny-chce-to-plan-494
https://www.hemophilia.ca/files/Chapter%2004.pdf
https://www.hemofilie.cz/novinky/ockovani-hemofiliku-nejen-proti-covidu-19-na-co-je-treba-myslet-56502
https://www.hemofilie.cz/novinky/hemofilici-a-pohyb-jake-sporty-jsou-pro-ne-vhodne-58648

Komiks, jako edukace dětských hemofiliků

Více informací
Komiks, jako edukace dětských hemofiliků
Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Potřebujete pomoci s aplikací léků v domácím prostředí? Vyberte si agenturu domácí zdravotní péče vhodnou právě pro vás.

Chci vědět více

Nenechte si ujít důležité informace, novinky o hemofilii a inspirativní příběhy. K odběru zpravodaje se můžete přihlásit zde.

drop drop drop