Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

Jedinci s hemofilií či jinými krvácivými nemocemi nepatří mezi ohrožené skupiny, pokud jde o vyšší riziko nákazy či těžší průběh nemoci covid-19. S tím souvisí i fakt, že si zatím musí na případnou vakcinaci počkat. Doporučují vlastně odborníci hemofilikům očkování proti covidu-19? Za jakých podmínek? A jak je vhodné postupovat v případě aplikace jiných očkovacích látek, ať už jde o dospělé, či děti?

Na konci prosince 2020 byly na webu Světové hemofilické federace (WFH) zveřejněny mezinárodní guidelines k očkování proti covidu-19 u osob s krvácivými chorobami. Přinášíme základní shrnutí tohoto konsenzu.

Výběr co nejmenší možné jehly

  • Očkováni mají být všichni pacienti se vzácnými krvácivými poruchami.
  • Očkování je vhodné i pro osoby, které se potýkají s některými komplikacemi hemofilie, například pro jedince s hepatitidou C či infekcí HIV. Mezi kontraindikace (nedoporučované stavy) může patřit těhotenství a kojení.
  • Vakcína se aplikuje do svalu. Je vhodné použít nejmenší možnou jehlu (u některých vakcín to však není možné). Po podání očkovací látky je důležité po dobu 10 minut mírně tlačit na místo vpichu a tím předejít riziku krvácení. Také je potřeba místo dvě až čtyři hodiny pozorovat, zda se netvoří modřina. Nepříjemný pocit v paži jeden až dva dny po aplikaci nevadí, pokud se nezhoršuje nebo není doprovázen otokem. Pochopitelně je třeba hlásit nežádoucí účinky očkování, tedy např. hematom nebo alergickou reakci.

Aplikace faktoru u středně těžkých nebo těžkých hemofiliků

  • V případě alergické reakce (horečka, horkost, zrudnutí, svědivá kožní vyrážka, dušnost, otok obličeje nebo jazyka) se má očkovaný ihned dostavit na nejbližší pohotovost. Pacienti se známou alergií na některé látky obsažené ve vakcíně mají její výběr konzultovat s lékařem.
  • Před očkováním je třeba zajistit dostupnost hemostatické léčby. U dospělých osob se středně těžkou / těžkou hemofilií je doporučeno vakcínu podat po aplikaci chybějícího srážecího faktoru (není potřeba u osob s hladinou faktoru vyšší nebo rovnající se 10 %).
  • Pacienti zařazení do klinické studie mají o očkování informovat investigátora.

Postup očkování u dětí se může lišit!

Vzhledem k povaze onemocnění se hemofilikům v případě jakékoliv vakcinace obecně doporučuje očkovat se do podkoží. U některých očkovacích látek tato varianta není možná, což se týká i vakcíny proti covidu-19. Pak je vhodné postupovat podle výše uvedených pokynů, tedy po očkování lehce tlačit na místo vpichu zhruba 10 minut, abychom předešli možnému krvácení.

Co se týče aplikace profylaxe před očkováním, zásadně se liší doporučení pro dospělé a děti. „U malých dětí s těžkou hemofilií A se nedoporučuje aplikovat před vakcinací koncentrát chybějícího faktoru, a to z důvodu možného zavádějícího poselství pro imunitní systém. Pokud je faktor podaný ve stejný den, kdy je aplikovaná vakcína, může to být imunitním systémem špatně interpretováno jako dvě související věci. Spekuluje se, že společné podání vakcíny a faktoru může být rizikem pro rozvoj inhibitoru (vznik protilátek proti dodávanému srážecímu faktoru krve),“ vysvětluje MUDr. Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Hematoložka zároveň doplňuje: „Naopak, jak už bylo uvedeno v souvislosti s vakcínou proti covidu-19, u starších hemofiliků, kteří již byli léčeni více dávkami koncentrátu faktoru, se toto riziko vzniku inhibitoru velmi snižuje a podání koncentrátů (před vakcinací) je doporučeno.“ 

Současné tři vakcíny proti nemoci covid-19 dostupné na českém trhu nejsou schválené pro aplikaci u dětí do 18 let, respektive do 16 let. Tyto pokyny se mohou ještě měnit, a proto je vhodné sledovat mj. stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a pacientských i odborných společností.

(zza, úprava a doplnění článku lek)

Zdroje:

COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders. World Federation of Hemophilia, 2020 Dec 22. Dostupné na https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disorders.

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.