Medicína budoucnosti aneb léčba hemofilie na míru

Stále častěji se v dnešní době mluví o tzv. personalizované medicíně. V čem tento přístup k léčení spočívá a jak může pomoci lidem s hemofilií?
Medicína budoucnosti aneb léčba hemofilie na míru

Zkuste si představit, že by například americké ministerstvo zdravotnictví vydalo doporučení, co přesně a v jakém množství má dospělý člověk jíst, aby byl zdravý a fit. Těmito zásadami by se začal řídit celý svět. Myslíte, že by byli všichni zdraví? Průměrný Američan ano, ale co třeba 150kilový boxer, zvyklý konzumovat denně 4 tisíce kalorií? Jak by na tom byla neaktivní důchodkyně nebo člověk z druhého konce světa, jehož organismus se s některými západními potravinami nikdy nesetkal? Stejné to je i při léčbě nemocí.

Co člověk, to originál

Neexistuje jeden přípravek ani jedno množství účinné látky, které pomůže všem. Při dávkování léků je třeba vzít v úvahu pacientovu hmotnost, věk, funkci ledvin, aktivitu jaterních enzymů, … Čím více charakteristik jeho organismu mohou lékaři zjistit a vyhodnotit, tím dokonaleji léčbu sestaví tak, aby pro pacienty byla vhodná, efektivní a přitom bez nežádoucích účinků. A právě tento nový a rychle se rozvíjející směr označujeme termínem „personalizovaná medicína“.

Léčba hemofilie dnes a zítra

Standardním přístupem k hemofilii je nyní tzv. profylaktická léčba. Ta spočívá v pravidelném injekčním dodávání srážecího faktoru tak, aby měl v krvi stálou aktivitu (protože srážecí faktory mohou existovat i v neaktivní – neúčinné – formě, jejich základní jednotkou není koncentrace, ale právě aktivita). To má předejít vzniku krvácení. O tom, k jakým aktivitám srážecích faktorů směřovat, jak často a v jakém množství je podávat, se mezi odborníky stále vedou diskuse. Obecně platí snaha sladit potřeby hemofilika, zjištěné často až metodou „pokus - omyl“, s finanční únosností velmi nákladné léčby. Množství dodávaného faktoru se vypočítává podle hmotnosti. Tento přístup k léčbě je velmi efektivní, ale ne dokonalý. Vše totiž nezávisí jen na množství kilogramů.

Výzva pro všechny zúčastněné 

Některé z cílů, které si personalizovaná medicína klade, jsou teprve v rukou vědců. Tím je myšlena především analýza genetické informace pacienta. Ta by v budoucnu mohla během chvíle poskytnout informace, k jakým nemocem bude mít člověk sklon, jakou úpravou životosprávy jim lze předejít a co na ně případně bude zabírat. V současnosti se takto postupuje pouze u několika málo konkrétních léků a nemocí. Personalizovaná medicína však není jen o genech. Už nyní by bylo možné výrazně zlepšit kvalitu i nákladnost léčby hemofilie, kdyby se při jejím sestavování vzal u každého hemofilika v úvahu:

  • charakter krvácení (četnost, závažnost, lokalizace),
  • tělesný stav a kondice,
  • schopnost dodržovat léčebný režim,
  • náročnost a načasování jeho fyzické zátěže – např. sportu,
  • rychlost odbourávání srážecího faktoru (dá se jednoduše změřit),
  • přirozená aktivita faktoru,
  • zdatnost ostatních složek systému srážení krve.

Důležité je i to, že většina z těchto faktorů se mění s věkem či ročním obdobím, léčba by proto měla být adekvátně upravována. Některé z parametrů sice už odborníci berou v potaz, neexistují však zatím žádné univerzální směrnice, a tak vždy záleží především na osobě lékaře a hemofilika samotného. Kdyby vás jako člověka trpícího hemofilií napadlo, jak by bylo možné léčbu upravit, aby vám více vyhovovala, neváhejte to se svým lékařem konzultovat.

Personalizovaná medicína, ač je zatím v plenkách, v budoucnu zajisté přinese velkou úsporu peněz, zdraví a životů do všech oblastí lékařství – včetně léčby hemofilie.

(luko)

Zdroj: onlinelibrary.wiley.com

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop