Hemofilici pohledem záchranářů: „Buďte označení a upozorňujte nás na chyby.“

Když se zraní hemofilik, pomoc musí být rychlá a na váhání není čas. Zástupci záchranářů, politiků i hemofiliků z Českého svazu hemofiliků a Hemojunioru se proto na podzim sešli u kulatého stolu. Cílem diskuze bylo zhodnotit, jak péče o hemofiliky probíhala doposud a jak zlepšit vzájemnou spolupráci do budoucna.
Hemofilici pohledem záchranářů: „Buďte označení a upozorňujte nás na chyby.“

Diskuzi na téma „Hemofilici pohledem lékařů záchranné služby a urgentních příjmů“ hostil výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Předsedala jí poslankyně výboru a zároveň záchranářka Jana Pastuchová.

Systém funguje, jak má

V úvodu debaty vystoupil náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula. Podle něj je v současné době systém urgentní zdravotnické péče o hemofiliky nastaven dobře. V České republice je několik zařízení se statusem léčebného centra pro hemofilii a sanitky mají hemofiliky namísto do spádových nemocnic vozit právě do těchto center.

Vladimír Dolejš, tehdy předseda Českého svazu hemofiliků, mu oponoval, že právě k tomu někdy nedochází, a že chyby jsou navíc i jinde. Uvedl případ, kdy lékař záchranné služby odmítl zraněnému hemofilikovi na jeho vlastní žádost podat srážecí faktor. Proto nabádal, aby zdravotníci více naslouchali vyjádření hemofiliků, kteří mají se svou nemocí zkušenost. Dále upozornil na to, že záchranáři bez souhlasu lékaře nesmějí podávat léky do žíly, a může tak dojít k nebezpečné prodlevě v podání srážecího faktoru.

Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Ilji Deyla podobné problémy běžně nevznikají. Pokud k takovým případům skutečně došlo, jde podle jeho názoru o chyby jednotlivců. Selhání lidského faktoru se bohužel nedá ani v dobře nastaveném systému zcela vyhnout.

Upozornění na chybu není stížnost

Prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý dodal, že před diskuzí rozeslal stanicím záchranné služby napříč republikou dotaz, zda u nich v minulosti nastaly nějaké problémy s hemofiliky. Ani jedna stanice prý žádné stížnosti ani pochybení nezaznamenala. Na to Vladimír Dolejš namítl, že on o nepříjemných případech týkajících se jak záchranek, tak i urgentních příjmů nemocnic ví a uvedl konkrétní údaje.

Všichni se shodli na tom, že v těchto situacích je nutné vždy upozornit na problém, dokud je aktuální. Jak záchranná služba, tak i většina nemocnic má dobře nastavený systém podávání stížností, a každá událost se tak může řešit rychle a přímo se zúčastněnými osobami. Podle Marka Slabého se pacienti nemusejí obávat nepřátelsky znějícího slova „stížnost“. Pokud je totiž oprávněná, nejde o křiklounství, ale o upozornění na chybu – a napravování chyb je ve společném zájmu všech zúčastněných.

Při nehodě pomůže označení a lékárnička

Jednu z matek hemofilika zajímala otázka řešení dopravní nehody či jiné situace, při které se její syn zraní a ona nebude schopná záchranáře upozornit na jeho nemoc. Zástupci záchranných služeb se shodli na tom, že případné označení hemofiliků musí být shodné, jednoznačné a na první pohled viditelné. Nejlepší se jim zdála představa jednoduchého náramku s textem.

Z řad pacientů také zaznělo, že mnozí rodiče vozí neustále s sebou srážecí faktor v chladicí tašce, který může být potřeba dítěti podat. Ředitel pražské záchranky Petr Kolouch upozornil, že pátrat po lécích v celém autě je v případě zásahu záchranářů nemožné a že by opět pomohla standardizace. To znamená jednotný vzhled tašky, která bude uložená na jasně daném místě v autě, například vedle autolékárničky. Doporučil pacientským organizacím, aby se na náramcích i lékových taškách domluvily a předaly informace svým členům. Pro záchranáře pak už bude otázkou okamžiku, aby se nová pravidla naučili a začali se jimi v praxi řídit.

(luko)

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop