Hemofilie, odkaz matek. Jsou i ony v ohrožení?

Hemofilie je nemocí mužů. Hemofilie A, tedy deficit faktoru VIII, postihuje 1 muže z 5 000. Typ B, nedostatek faktoru IX, je vzácnější a trápí jen 1 muže z 25 000. Ženy jsou „jen“ přenašečkami vadné genetické informace. Přesto může tato nemoc do jejich života zasáhnout – a to poměrně výrazně. Některé o tom ani nemusí vědět, jiné ale mohou trpět krvácivými projevy.

Trápení s chromozomem X

Geny, které jsou zodpovědné za produkci srážecího faktoru VIII a IX, leží na chromozomu X. Mutace těchto genů je zodpovědná za vznik hemofilie. Muži mají jen jeden chromozom X. Proto, pokud zrovna jejich chromozom obsahuje mutovaný gen, trpí hemofilií. Ženy naproti tomu mají tyto chromozomy dva. Je-li na jednom z nich gen pro srážecí faktor poškozený, označujeme je jako přenašečky. Normální chromozom X zajistí určitou produkci potřebného srážecího faktoru. To ochraňuje tyto ženy před vážnou formou hemofilie, kdy hladina faktoru klesne pod 1 % – tzn. těžká hemofilie u žen je extrémně vzácná.

Od silné menstruace k mírné hemofilii

Jakou hladinu srážecího faktoru tedy přenašečky mají? To je různé. U některých je množství skoro normální, u jiných je naopak velmi nízké. Je to proto, že přestože jsou v našem těle všechny chromozomy ve dvou kopiích, nejsou obě kopie stejně funkční. Každá buňka využívá více jeden ze dvou stejných chromozomů. Pokud většina buněk využívá pravě chromozom obsahující gen pro hemofilii, celkově bude v těle srážecího faktoru málo.

  • U většiny přenašeček se hladina srážecího faktoru pohybuje mezi 30 a 70 %.
  • Nejčastěji pak tyto ženy trápí pouze jeden společný příznak a tím je silná menstruace.
  • Některé ženy ale mají méně než 30 % srážecího faktoru – v takovém případě již spadají do kategorie lehké hemofilie.

Pro zdravé děti

Kromě příznaků nemoci přenašečkám hrozí, že gen pro hemofilii předají také svým dětem. Se zdravým partnerem mají:

  • jejich společné dcery 50% riziko, že budou přenašečkami,
  • synové pak 50% nebezpečí, že se budou potýkat s hemofilií.

Je ale potřeba o tomto riziku vědět. Pokud tedy máte v rodině hemofilii, poraďte se se svým lékařem, jak nejlépe postupovat. V dnešní době je hemofilie léčitelnou nemocí.

(mak)

Zdroj:
www.hemophilia.ca


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.