Hemofilikům pomáhají v léčbě i prevenci matematické výpočty

Izolace faktoru srážení znamenala v léčbě hemofilie obrovský převrat. V současnosti probíhá pro lepší péči o pacienty s krvácivými poruchami neméně důležitý moment v podobě nasazení farmakokinetiky. Pro tuto profylaxi se přitom užívají léty prověřené koncentráty faktoru srážení.
Hemofilikům pomáhají v léčbě i prevenci matematické výpočty

V dnešní době se faktory srážení získávají dvěma způsoby. Tím starším je izolace z darované plazmy. Nevýhodou této metody je teoretické riziko infekce, které je v moderním zdravotnictví sice minimální, ale přesto existuje. Díky technickému pokroku se tak stále častěji užívají rekombinantní faktory srážení. Jedná se o produkty tkáňových kultur pěstovaných v laboratorním prostředí. I když se jedná o proces technicky i finančně náročný, je díky nulovému riziku infekce v dnešní době preferovaný. 

Nesporné výhody 

Rekombinantních faktorů existuje na trhu celá řada, přičemž všechny mají vysokou kvalitu i bezpečnost.

  • Jsou velmi koncentrované. To znamená, že malé množství daného produktu obsahuje dostatek faktoru srážení, díky čemuž mohou lékaři i při náročných operacích snadno kontrolovat krvácení.
  • Dobře se skladují. Koncentráty mohou být uloženy v domácí chladničce po dobu až jednoho roku nebo mohou být uchovávány při pokojové teplotě v rozmezí 3 až 12 měsíců.
  • Mohou se snadno ředit. Malé množství sterilní vody se smíchá s práškovým koncentrátem a během několika desítek vteřin je faktor připraven k aplikaci.
  • Podání infuze je snadné. Celý proces aplikace trvá několik minut a s trochou výcviku ho zvládají i dětští pacienti.
  • Produkty jsou bezpečné. Rekombinantní faktory srážení jsou připravovány na umělých tkáňových kulturách, tudíž nejsou zdrojem potenciální infekce.

V současnosti probíhá projekt farmakokinetiky u dětských i dospělých pacientů trpících hemofilií. Díky složitým matematickým modelům dochází ke zpřesnění léčby. Úprava terapie přitom přináší výhody pro obě strany. Hemofilici těží z přesnějšího dávkování faktoru srážení, díky čemuž se ještě více minimalizuje riziko krvácivých epizod. Pro lékaře přináší farmakokinetika lepší kontrolu nad případnými komplikacemi a zlepšuje finanční efektivitu léčby.

(holi)

Zdroj: www.hemophilia.ca

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop