Hemofilikům pomáhají v léčbě i prevenci matematické výpočty

Izolace faktoru srážení znamenala v léčbě hemofilie obrovský převrat. V současnosti probíhá pro lepší péči o pacienty s krvácivými poruchami neméně důležitý moment v podobě nasazení farmakokinetiky. Pro tuto profylaxi se přitom užívají léty prověřené koncentráty faktoru srážení.
Hemofilikům pomáhají v léčbě i prevenci matematické výpočty

V dnešní době se faktory srážení získávají dvěma způsoby. Tím starším je izolace z darované plazmy. Nevýhodou této metody je teoretické riziko infekce, které je v moderním zdravotnictví sice minimální, ale přesto existuje. Díky technickému pokroku se tak stále častěji užívají rekombinantní faktory srážení. Jedná se o produkty tkáňových kultur pěstovaných v laboratorním prostředí. I když se jedná o proces technicky i finančně náročný, je díky nulovému riziku infekce v dnešní době preferovaný. 

Nesporné výhody 

Rekombinantních faktorů existuje na trhu celá řada, přičemž všechny mají vysokou kvalitu i bezpečnost.

  • Jsou velmi koncentrované. To znamená, že malé množství daného produktu obsahuje dostatek faktoru srážení, díky čemuž mohou lékaři i při náročných operacích snadno kontrolovat krvácení.
  • Dobře se skladují. Koncentráty mohou být uloženy v domácí chladničce po dobu až jednoho roku nebo mohou být uchovávány při pokojové teplotě v rozmezí 3 až 12 měsíců.
  • Mohou se snadno ředit. Malé množství sterilní vody se smíchá s práškovým koncentrátem a během několika desítek vteřin je faktor připraven k aplikaci.
  • Podání infuze je snadné. Celý proces aplikace trvá několik minut a s trochou výcviku ho zvládají i dětští pacienti.
  • Produkty jsou bezpečné. Rekombinantní faktory srážení jsou připravovány na umělých tkáňových kulturách, tudíž nejsou zdrojem potenciální infekce.

V současnosti probíhá projekt farmakokinetiky u dětských i dospělých pacientů trpících hemofilií. Díky složitým matematickým modelům dochází ke zpřesnění léčby. Úprava terapie přitom přináší výhody pro obě strany. Hemofilici těží z přesnějšího dávkování faktoru srážení, díky čemuž se ještě více minimalizuje riziko krvácivých epizod. Pro lékaře přináší farmakokinetika lepší kontrolu nad případnými komplikacemi a zlepšuje finanční efektivitu léčby.

(holi)

Zdroj: www.hemophilia.ca

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop