Které sporty jsou pro hemofiliky nejvhodnější?

Pravidelná fyzická aktivita je pro zdraví nesmírně důležitá. To platí i pro jedince s poruchami srážlivosti krve. Tito lidé by však měli výběr sportu předem probrat s lékařem.
Které sporty jsou pro hemofiliky nejvhodnější?

Jedinci s hemofilií musejí v první řadě zabránit krvácení. A to znamená necvičit a nedělat žádný rekreační sport. Tak tento názor je celý špatně. Ve skutečnosti pravidelné cvičení hemofilikům prospívá. Sportem posílené svaly ochrání klouby a sníží riziko krvácení.

Bezpečný sport, který baví

Dítě s hemofilií si může vybírat například z těchto sportů:

  • plavání,
  • softball,
  • turistika,
  • skákací lano (švihadlo),
  • cyklistika,
  • bruslení na kolečkových bruslích.

Při výběru vhodného typu pohybu je potřebné brát v potaz jednak vlastní záliby, jednak riziko těžkého úrazu. Nikdy nenuťte dítě s poruchou srážlivosti krve do sportu, který ho nebaví. Volte rozumné kompromisy. Chce-li dítě například lyžovat, nabídněte mu místo nebezpečného sjezdového lyžování běžky. O výběru sportu se vždy poraďte s lékařem a nezapomeňte používat ochranné pomůcky (helmy, chrániče, výztuže, bandáže, …).

K nejlepším sportům pro hemofiliky každého věku patří plavání. Tento druh pohybu bezpečně vybuduje silné svaly bez nežádoucího tlaku na klouby. Děti s hemofilií se mohou učit plavat už jako velmi malé. Rodiče je drží na hladině, zatímco ony kopou nohama a pádlují pažemi. Do bazénu nebo aquaparku může vyrážet celá rodina.

Sportování ve škole

Rodiče školáka hemofilika by měli:

  1. poučit zaměstnance školy, co dělat v případě, že dítě začne při sportování krvácet,
  2. vybavit potomka helmou, chrániči atd.,
  3. zvážit účast dítěte na týmových sportech a kolektivních míčových hrách (hrozí srážky, rány míčem apod.),
  4. informovat také jeho spolužáky.

Zcela se vyhnout nehodám a krvácení není možné. Každé dítě se někdy zraní. Dítě s hemofilií se hlavně musí naučit co nejdříve dospělému oznámit, že krvácí. Už malé dítě by mělo vědět, že k zastavení krvácení je potřeba dodat srážecí faktor.

Rodič nebo dozor nesmí vzbudit v dítěti pocit, že si za krvácení může samo a že jde o trest za riskování při sportu. Pocit viny by totiž mohl způsobit, že by dítě krvácení skrývalo. Proto by dospělý měl dítě za každé oznámení o krvácení pochválit. Měl by mu podat faktor, a když se krvácení zastaví, může dítě pokračovat ve hře. V závažnějších případech je nutné kontaktovat lékaře.

Golf a ping-pong pro dospělé

Ani dospělí hemofilici by neměli zanedbávat sportovní aktivity. U některých sportů, jako je zmíněné plavání nebo golf, existuje jen malé riziko zranění. Z hlediska bezpečnosti lze doporučit také ping-pong nebo badminton. Dospělí s poruchou srážení krve by se měli vyhýbat kontaktním sportům, jako jsou třeba fotbal, hokej nebo box. Vzpomeňte jenom, kolik hokejistů je bez zubů. A rána po vyražení zubu dokáže hodně krvácet.

Ať už si hemofilik vybere kteroukoli fyzickou aktivitu, měl by se ujistit, že srážecí faktor a zdravotní péče jsou v případě zranění nebo krvácení rychle dostupné.

(hah)

Zdroj:
www.hog.org

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop