Nemoci krve: ty významné mohou navždy změnit život

Krevní onemocnění jsou velmi širokou a různorodou skupinou. Svou komplikovaností motají hlavu nejen pacientům, ale i mnohým lékařům.
Nemoci krve: ty významné mohou navždy změnit život

Krevní onemocnění jsou velmi širokou a různorodou skupinou. Svou komplikovaností motají hlavu nejen pacientům, ale i mnohým lékařům. Příčinou pestrého spektra chorob je velké množství buněk, které se v našich cévách nacházejí. Může se jednat o celkem mírné nemoci, ale i o agresivní a život ohrožující stavy.  

Pro lehčí orientaci 

Nemoci krve můžeme rozdělit podle buněk, které postihují a prostředí, ve kterém "plavou":

 1. Červené krvinky, erytrocyty – jejich hlavním úkolem je dopravit kyslík do tkání a zpět do plic "odnést" zplodiny metabolismu, oxid uhličitý.
 2. Bílé krvinky, leukocyty – tyto buňky se starají o naši obranyschopnost a jejich hlavním posláním je boj proti infekci.
 3. Krevní destičky, trombocyty – zajišťují zástavu krvácení při poranění cév.
 4. Krevní plazma – odpovídá za tekutost krve a mimo to obsahuje řadu významných látek, jako jsou srážlivé faktory či transportní bílkoviny.

Onemocnění červených krvinek

První chorobou je chudokrevnost (anémie), která znamená snížení počtu červených krvinek nebo krevního barviva hemoglobinu, který zajišťuje vazbu kyslíku. Pacienti s anémií mají bledou kůži a sliznice (kvůli snížení koncentrace hemoglobinu) a trpí únavou, která je následkem nedostatečného zásobení tkání kyslíkem. Nemoc může být způsobena mnoha faktory:

 • zvýšenou ztrátou železa krvácením nebo jeho nedostatečným vstřebáváním ve střevě.
 • postižením ledvin, které způsobuje sníženou tvorbu erytropoetinu, nezbytného pro tvorbu erytrocytů,
 • nedostatkem vitaminu B12 (perniciózní anémie),
 • chorobami kostní dřeně vedoucími ke snížené tvorbě červených krvinek,
 • autoimunitní hemolýzou (rozpadem) červených krvinek,
 • genetickými poruchami (např. talasémie, srpkovitá anémie apod.),
 • malárií.

Naopak existuje choroba charakterizovaná zvýšeným počtem erytrocytů, tzv. pravá polycytémie. Když je zvýšení mírné, nemusí se nijak projevovat. Při masivním nárůstu erytrocytů dochází k poruchám krevního oběhu, trombózám, ale i naopak krvácení, nebo až srdečnímu selhání.

Když "zlobí" krvinky bílé

Na prvním místě je třeba zmínit nádorové bujení bílých krvinek – leukémie a lymfomy si vyžádají tisíce životů ročně.

 • Lymfom – forma nádoru krve, která se vyvine v lymfatickém systému. Oproti leukémii se v krvi nachází jen malé množství nádorových buněk a tumor se nejčastěji projevuje jako hmatné ložisko kdekoliv v organismu. V dnešní době se dělí na dvě hlavní skupiny: Hodgkinův lymfom a nehodgkinské lymfomy.
 • Leukémie – v doslovném překladu z řečtiny znamená "bílá krev" a skutečně se při tomto onemocnění v krvi nachází velké množství nádorově změněných bílých krvinek.
 • Mnohočetný myelom – forma nádoru vycházející z buněk produkujících protilátky. Je charakteristický tvorbou ložisek v kostech a jejich postupnou destrukcí. Prvotní příznaky tumoru často bývají zlomeniny oslabených kostí.
 • Myelodysplastický syndrom – skupina chorob vycházejících z kostní dřeně. Postup onemocnění bývá často pozvolný, ale může se zvrhnout v akutní myeloidní leukémii.

Nádory bílých krvinek se nejčastěji projeví poruchou jejich hlavní funkce – pacienti tedy bývají více náchylní k infekcím, které se můžou stát příčinami jejich smrti. Nádorové buňky také potlačují funkci červených krvinek a krevních destiček, což vede k únavě a krvácení. Při nesprávné funkci bílých krvinek dochází k rozvoji autoimunitních chorob, které jsou charakterizované útoky těchto krvinek proti buňkám vlastního organismu.

Nepostradatelné destičky

Krevní destičky jsou zodpovědné za zástavu krvácení, jejich poruchy se tedy projeví zvýšenou krvácivostí.

 • Trombocytopenie – snížení počtu krevních destiček způsobené mnoha faktory.
 • Idiopatická trombocytopenická purpura – idiopatická znamená bez známé příčiny, trombocytopenie je snížení počtu krevních destiček a purpura je tečkovité krvácení do podkoží.
 • Trombotická trombocytopenická purpura – celkem vzácné onemocnění charakterizované vznikem krevních sraženin uvnitř cév (trombů), které vychytávají krevní destičky a vedou k jejich nedostatku.
 • Esenciální trombocytóza – v kostní dřeni je z neznámých důvodů tvořeno nadbytečné množství krevních destiček, které jsou ale poškozené a neplní svoji funkci.

Nefunkčnost krevní plazmy

 • Sepse – nastává při postupu infekce do krve, je charakterizována horečkou, zrychleným dýcháním, nízkým tlakem.
 • Hemofilie – genetické onemocnění s poškozením funkce srážecích faktorů, které jsou zodpovědné za srážení krve.
 • Hyperkoagulační stav – oproti hemofilii je tendence k srážení krve velmi vysoká.
 • Hluboká žilní trombóza – vzniká tvorbou krevních sraženin v hlubokých žilách, nejčastěji dolních končetin. Největším rizikem je utržení trombu a zanesení do plicní tepny, kde vzniká plicní embolie, která může vést až k srdečnímu selhání.
 • Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) – vzniká při různých stavech a je charakterizována vznikem mnohočetných drobných sraženin v cévách po celém těle. Tím se vyčerpají/spotřebují všechny faktory krevního srážení a následně dochází k nekontrolovatelnému krvácení. 

(holi)

Zdroj: www.webmd.com/a-to-z-guides/blood-disorder-types-and-treatment

Novinky

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

V rámci cyklu videopříběhů „Jak se žije s hemofilií“ jsme tentokrát natáčeli s rodinou, která v Česku žije jen velmi krátce – od loňského března. Iryna a její 14letý syn Stanislav k nám přijeli po začátku války na Ukrajině – využili toho, že Irynin manžel a tatínek dospívajícího těžkého hemofilika už u nás pracoval a žil. Stas je od té doby v péči zdravotníků ve Fakultní nemocnici Motol. Jaké bylo jeho dětství s hemofilií? Jak rodina prožívala a prožívá různé etapy svého života? A v čem se liší hematologická péče u nás a na Ukrajině? Podívejte se na poutavý příběh Iryny a Stase a také zajímavý pohled odborníků – ošetřujícího lékaře MUDr. Vladimíra Komrsky, CSc., a sestry Veroniky Čepelákové.
15. 6. 2023
Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Hemofilici dnes prožívají stáří obdobně jako jejich vrstevníci, se všemi radostmi i těžkostmi, které přináší. Muže trpící krvácivým onemocněním však v pokročilejším věku častěji trápí nepříjemné bolesti kloubů, potřebují rehabilitace, chirurgický zákrok nebo pomoc s aplikací léků. Mnozí se chtějí poradit nebo sdílet své zkušenosti. Kde mohou hledat pomoc? Jaké aktivity organizují pacientské organizace? Kde najdou podporu, pokud potřebují řešit sociální otázky?
25. 5. 2023
Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Krvácení z nosu si v dětství zažije každý z nás. Někteří i opakovaně. Ve většině případů jde o neškodný doprovodný jev rýmy, úrazu nebo aktivních dětských prstíků. Jen vzácně naopak poukazuje na závažnější problém, jako jsou poruchy srážlivosti krve. Kdy bychom měli zpozornět a vydat se k lékaři?
4. 5. 2023
Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Život hemofiliků se během 20. a 21. století převratně změnil. Vědci přinesli zásadní poznatky o tomto onemocnění a obrovský posun se týkal i vývoje léčby a jejího podávání. Zatímco na počátku 20. století byla hemofilie až na výjimky fatální diagnózou, v současnosti mohou jedinci s touto nemocí žít velmi kvalitní a aktivní život.
3. 4. 2023

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop