Nemoci krve: ty významné mohou navždy změnit život

Krevní onemocnění jsou velmi širokou a různorodou skupinou. Svou komplikovaností motají hlavu nejen pacientům, ale i mnohým lékařům.
Nemoci krve: ty významné mohou navždy změnit život

Krevní onemocnění jsou velmi širokou a různorodou skupinou. Svou komplikovaností motají hlavu nejen pacientům, ale i mnohým lékařům. Příčinou pestrého spektra chorob je velké množství buněk, které se v našich cévách nacházejí. Může se jednat o celkem mírné nemoci, ale i o agresivní a život ohrožující stavy.  

Pro lehčí orientaci 

Nemoci krve můžeme rozdělit podle buněk, které postihují a prostředí, ve kterém "plavou":

 1. Červené krvinky, erytrocyty – jejich hlavním úkolem je dopravit kyslík do tkání a zpět do plic "odnést" zplodiny metabolismu, oxid uhličitý.
 2. Bílé krvinky, leukocyty – tyto buňky se starají o naši obranyschopnost a jejich hlavním posláním je boj proti infekci.
 3. Krevní destičky, trombocyty – zajišťují zástavu krvácení při poranění cév.
 4. Krevní plazma – odpovídá za tekutost krve a mimo to obsahuje řadu významných látek, jako jsou srážlivé faktory či transportní bílkoviny.

Onemocnění červených krvinek

První chorobou je chudokrevnost (anémie), která znamená snížení počtu červených krvinek nebo krevního barviva hemoglobinu, který zajišťuje vazbu kyslíku. Pacienti s anémií mají bledou kůži a sliznice (kvůli snížení koncentrace hemoglobinu) a trpí únavou, která je následkem nedostatečného zásobení tkání kyslíkem. Nemoc může být způsobena mnoha faktory:

 • zvýšenou ztrátou železa krvácením nebo jeho nedostatečným vstřebáváním ve střevě.
 • postižením ledvin, které způsobuje sníženou tvorbu erytropoetinu, nezbytného pro tvorbu erytrocytů,
 • nedostatkem vitaminu B12 (perniciózní anémie),
 • chorobami kostní dřeně vedoucími ke snížené tvorbě červených krvinek,
 • autoimunitní hemolýzou (rozpadem) červených krvinek,
 • genetickými poruchami (např. talasémie, srpkovitá anémie apod.),
 • malárií.

Naopak existuje choroba charakterizovaná zvýšeným počtem erytrocytů, tzv. pravá polycytémie. Když je zvýšení mírné, nemusí se nijak projevovat. Při masivním nárůstu erytrocytů dochází k poruchám krevního oběhu, trombózám, ale i naopak krvácení, nebo až srdečnímu selhání.

Když "zlobí" krvinky bílé

Na prvním místě je třeba zmínit nádorové bujení bílých krvinek – leukémie a lymfomy si vyžádají tisíce životů ročně.

 • Lymfom – forma nádoru krve, která se vyvine v lymfatickém systému. Oproti leukémii se v krvi nachází jen malé množství nádorových buněk a tumor se nejčastěji projevuje jako hmatné ložisko kdekoliv v organismu. V dnešní době se dělí na dvě hlavní skupiny: Hodgkinův lymfom a nehodgkinské lymfomy.
 • Leukémie – v doslovném překladu z řečtiny znamená "bílá krev" a skutečně se při tomto onemocnění v krvi nachází velké množství nádorově změněných bílých krvinek.
 • Mnohočetný myelom – forma nádoru vycházející z buněk produkujících protilátky. Je charakteristický tvorbou ložisek v kostech a jejich postupnou destrukcí. Prvotní příznaky tumoru často bývají zlomeniny oslabených kostí.
 • Myelodysplastický syndrom – skupina chorob vycházejících z kostní dřeně. Postup onemocnění bývá často pozvolný, ale může se zvrhnout v akutní myeloidní leukémii.

Nádory bílých krvinek se nejčastěji projeví poruchou jejich hlavní funkce – pacienti tedy bývají více náchylní k infekcím, které se můžou stát příčinami jejich smrti. Nádorové buňky také potlačují funkci červených krvinek a krevních destiček, což vede k únavě a krvácení. Při nesprávné funkci bílých krvinek dochází k rozvoji autoimunitních chorob, které jsou charakterizované útoky těchto krvinek proti buňkám vlastního organismu.

Nepostradatelné destičky

Krevní destičky jsou zodpovědné za zástavu krvácení, jejich poruchy se tedy projeví zvýšenou krvácivostí.

 • Trombocytopenie – snížení počtu krevních destiček způsobené mnoha faktory.
 • Idiopatická trombocytopenická purpura – idiopatická znamená bez známé příčiny, trombocytopenie je snížení počtu krevních destiček a purpura je tečkovité krvácení do podkoží.
 • Trombotická trombocytopenická purpura – celkem vzácné onemocnění charakterizované vznikem krevních sraženin uvnitř cév (trombů), které vychytávají krevní destičky a vedou k jejich nedostatku.
 • Esenciální trombocytóza – v kostní dřeni je z neznámých důvodů tvořeno nadbytečné množství krevních destiček, které jsou ale poškozené a neplní svoji funkci.

Nefunkčnost krevní plazmy

 • Sepse – nastává při postupu infekce do krve, je charakterizována horečkou, zrychleným dýcháním, nízkým tlakem.
 • Hemofilie – genetické onemocnění s poškozením funkce srážecích faktorů, které jsou zodpovědné za srážení krve.
 • Hyperkoagulační stav – oproti hemofilii je tendence k srážení krve velmi vysoká.
 • Hluboká žilní trombóza – vzniká tvorbou krevních sraženin v hlubokých žilách, nejčastěji dolních končetin. Největším rizikem je utržení trombu a zanesení do plicní tepny, kde vzniká plicní embolie, která může vést až k srdečnímu selhání.
 • Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIC) – vzniká při různých stavech a je charakterizována vznikem mnohočetných drobných sraženin v cévách po celém těle. Tím se vyčerpají/spotřebují všechny faktory krevního srážení a následně dochází k nekontrolovatelnému krvácení. 

(holi)

Zdroj: www.webmd.com/a-to-z-guides/blood-disorder-types-and-treatment

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop