Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

Jedinci s hemofilií či jinými krvácivými nemocemi nepatří mezi ohrožené skupiny, pokud jde o vyšší riziko nákazy či těžší průběh nemoci covid-19. S tím souvisí i fakt, že si zatím musí na případnou vakcinaci počkat. Doporučují vlastně odborníci hemofilikům očkování proti covidu-19? Za jakých podmínek? A jak je vhodné postupovat v případě aplikace jiných očkovacích látek, ať už jde o dospělé, či děti?
Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

Na konci prosince 2020 byly na webu Světové hemofilické federace (WFH) zveřejněny mezinárodní guidelines k očkování proti covidu-19 u osob s krvácivými chorobami. Přinášíme základní shrnutí tohoto konsenzu.

Výběr co nejmenší možné jehly

  • Očkováni mají být všichni pacienti se vzácnými krvácivými poruchami.
  • Očkování je vhodné i pro osoby, které se potýkají s některými komplikacemi hemofilie, například pro jedince s hepatitidou C či infekcí HIV. Mezi kontraindikace (nedoporučované stavy) může patřit těhotenství a kojení.
  • Vakcína se aplikuje do svalu. Je vhodné použít nejmenší možnou jehlu (u některých vakcín to však není možné). Po podání očkovací látky je důležité po dobu 10 minut mírně tlačit na místo vpichu a tím předejít riziku krvácení. Také je potřeba místo dvě až čtyři hodiny pozorovat, zda se netvoří modřina. Nepříjemný pocit v paži jeden až dva dny po aplikaci nevadí, pokud se nezhoršuje nebo není doprovázen otokem. Pochopitelně je třeba hlásit nežádoucí účinky očkování, tedy např. hematom nebo alergickou reakci.

Aplikace faktoru u středně těžkých nebo těžkých hemofiliků

  • V případě alergické reakce (horečka, horkost, zrudnutí, svědivá kožní vyrážka, dušnost, otok obličeje nebo jazyka) se má očkovaný ihned dostavit na nejbližší pohotovost. Pacienti se známou alergií na některé látky obsažené ve vakcíně mají její výběr konzultovat s lékařem.
  • Před očkováním je třeba zajistit dostupnost hemostatické léčby. U dospělých osob se středně těžkou / těžkou hemofilií je doporučeno vakcínu podat po aplikaci chybějícího srážecího faktoru (není potřeba u osob s hladinou faktoru vyšší nebo rovnající se 10 %).
  • Pacienti zařazení do klinické studie mají o očkování informovat investigátora.

Postup očkování u dětí se může lišit!

Vzhledem k povaze onemocnění se hemofilikům v případě jakékoliv vakcinace obecně doporučuje očkovat se do podkoží. U některých očkovacích látek tato varianta není možná, což se týká i vakcíny proti covidu-19. Pak je vhodné postupovat podle výše uvedených pokynů, tedy po očkování lehce tlačit na místo vpichu zhruba 10 minut, abychom předešli možnému krvácení.

Co se týče aplikace profylaxe před očkováním, zásadně se liší doporučení pro dospělé a děti. „U malých dětí s těžkou hemofilií A se nedoporučuje aplikovat před vakcinací koncentrát chybějícího faktoru, a to z důvodu možného zavádějícího poselství pro imunitní systém. Pokud je faktor podaný ve stejný den, kdy je aplikovaná vakcína, může to být imunitním systémem špatně interpretováno jako dvě související věci. Spekuluje se, že společné podání vakcíny a faktoru může být rizikem pro rozvoj inhibitoru (vznik protilátek proti dodávanému srážecímu faktoru krve),“ vysvětluje MUDr. Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Hematoložka zároveň doplňuje: „Naopak, jak už bylo uvedeno v souvislosti s vakcínou proti covidu-19, u starších hemofiliků, kteří již byli léčeni více dávkami koncentrátu faktoru, se toto riziko vzniku inhibitoru velmi snižuje a podání koncentrátů (před vakcinací) je doporučeno.“ 

Současné tři vakcíny proti nemoci covid-19 dostupné na českém trhu nejsou schválené pro aplikaci u dětí do 18 let, respektive do 16 let. Tyto pokyny se mohou ještě měnit, a proto je vhodné sledovat mj. stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a pacientských i odborných společností.

(zza, úprava a doplnění článku lek)

Zdroje:

COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders. World Federation of Hemophilia, 2020 Dec 22. Dostupné na https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disorders.

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Novinky

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

V rámci cyklu videopříběhů „Jak se žije s hemofilií“ jsme tentokrát natáčeli s rodinou, která v Česku žije jen velmi krátce – od loňského března. Iryna a její 14letý syn Stanislav k nám přijeli po začátku války na Ukrajině – využili toho, že Irynin manžel a tatínek dospívajícího těžkého hemofilika už u nás pracoval a žil. Stas je od té doby v péči zdravotníků ve Fakultní nemocnici Motol. Jaké bylo jeho dětství s hemofilií? Jak rodina prožívala a prožívá různé etapy svého života? A v čem se liší hematologická péče u nás a na Ukrajině? Podívejte se na poutavý příběh Iryny a Stase a také zajímavý pohled odborníků – ošetřujícího lékaře MUDr. Vladimíra Komrsky, CSc., a sestry Veroniky Čepelákové.
15. 6. 2023
Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Hemofilici dnes prožívají stáří obdobně jako jejich vrstevníci, se všemi radostmi i těžkostmi, které přináší. Muže trpící krvácivým onemocněním však v pokročilejším věku častěji trápí nepříjemné bolesti kloubů, potřebují rehabilitace, chirurgický zákrok nebo pomoc s aplikací léků. Mnozí se chtějí poradit nebo sdílet své zkušenosti. Kde mohou hledat pomoc? Jaké aktivity organizují pacientské organizace? Kde najdou podporu, pokud potřebují řešit sociální otázky?
25. 5. 2023
Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Krvácení z nosu si v dětství zažije každý z nás. Někteří i opakovaně. Ve většině případů jde o neškodný doprovodný jev rýmy, úrazu nebo aktivních dětských prstíků. Jen vzácně naopak poukazuje na závažnější problém, jako jsou poruchy srážlivosti krve. Kdy bychom měli zpozornět a vydat se k lékaři?
4. 5. 2023
Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Život hemofiliků se během 20. a 21. století převratně změnil. Vědci přinesli zásadní poznatky o tomto onemocnění a obrovský posun se týkal i vývoje léčby a jejího podávání. Zatímco na počátku 20. století byla hemofilie až na výjimky fatální diagnózou, v současnosti mohou jedinci s touto nemocí žít velmi kvalitní a aktivní život.
3. 4. 2023

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop