Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

Jedinci s hemofilií či jinými krvácivými nemocemi nepatří mezi ohrožené skupiny, pokud jde o vyšší riziko nákazy či těžší průběh nemoci covid-19. S tím souvisí i fakt, že si zatím musí na případnou vakcinaci počkat. Doporučují vlastně odborníci hemofilikům očkování proti covidu-19? Za jakých podmínek? A jak je vhodné postupovat v případě aplikace jiných očkovacích látek, ať už jde o dospělé, či děti?
Očkování hemofiliků nejen proti covidu-19 – na co je třeba myslet?

Na konci prosince 2020 byly na webu Světové hemofilické federace (WFH) zveřejněny mezinárodní guidelines k očkování proti covidu-19 u osob s krvácivými chorobami. Přinášíme základní shrnutí tohoto konsenzu.

Výběr co nejmenší možné jehly

  • Očkováni mají být všichni pacienti se vzácnými krvácivými poruchami.
  • Očkování je vhodné i pro osoby, které se potýkají s některými komplikacemi hemofilie, například pro jedince s hepatitidou C či infekcí HIV. Mezi kontraindikace (nedoporučované stavy) může patřit těhotenství a kojení.
  • Vakcína se aplikuje do svalu. Je vhodné použít nejmenší možnou jehlu (u některých vakcín to však není možné). Po podání očkovací látky je důležité po dobu 10 minut mírně tlačit na místo vpichu a tím předejít riziku krvácení. Také je potřeba místo dvě až čtyři hodiny pozorovat, zda se netvoří modřina. Nepříjemný pocit v paži jeden až dva dny po aplikaci nevadí, pokud se nezhoršuje nebo není doprovázen otokem. Pochopitelně je třeba hlásit nežádoucí účinky očkování, tedy např. hematom nebo alergickou reakci.

Aplikace faktoru u středně těžkých nebo těžkých hemofiliků

  • V případě alergické reakce (horečka, horkost, zrudnutí, svědivá kožní vyrážka, dušnost, otok obličeje nebo jazyka) se má očkovaný ihned dostavit na nejbližší pohotovost. Pacienti se známou alergií na některé látky obsažené ve vakcíně mají její výběr konzultovat s lékařem.
  • Před očkováním je třeba zajistit dostupnost hemostatické léčby. U dospělých osob se středně těžkou / těžkou hemofilií je doporučeno vakcínu podat po aplikaci chybějícího srážecího faktoru (není potřeba u osob s hladinou faktoru vyšší nebo rovnající se 10 %).
  • Pacienti zařazení do klinické studie mají o očkování informovat investigátora.

Postup očkování u dětí se může lišit!

Vzhledem k povaze onemocnění se hemofilikům v případě jakékoliv vakcinace obecně doporučuje očkovat se do podkoží. U některých očkovacích látek tato varianta není možná, což se týká i vakcíny proti covidu-19. Pak je vhodné postupovat podle výše uvedených pokynů, tedy po očkování lehce tlačit na místo vpichu zhruba 10 minut, abychom předešli možnému krvácení.

Co se týče aplikace profylaxe před očkováním, zásadně se liší doporučení pro dospělé a děti. „U malých dětí s těžkou hemofilií A se nedoporučuje aplikovat před vakcinací koncentrát chybějícího faktoru, a to z důvodu možného zavádějícího poselství pro imunitní systém. Pokud je faktor podaný ve stejný den, kdy je aplikovaná vakcína, může to být imunitním systémem špatně interpretováno jako dvě související věci. Spekuluje se, že společné podání vakcíny a faktoru může být rizikem pro rozvoj inhibitoru (vznik protilátek proti dodávanému srážecímu faktoru krve),“ vysvětluje MUDr. Ester Zápotocká z Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. LF UK a FN Motol v Praze.

Hematoložka zároveň doplňuje: „Naopak, jak už bylo uvedeno v souvislosti s vakcínou proti covidu-19, u starších hemofiliků, kteří již byli léčeni více dávkami koncentrátu faktoru, se toto riziko vzniku inhibitoru velmi snižuje a podání koncentrátů (před vakcinací) je doporučeno.“ 

Současné tři vakcíny proti nemoci covid-19 dostupné na českém trhu nejsou schválené pro aplikaci u dětí do 18 let, respektive do 16 let. Tyto pokyny se mohou ještě měnit, a proto je vhodné sledovat mj. stránky Ministerstva zdravotnictví ČR a pacientských i odborných společností.

(zza, úprava a doplnění článku lek)

Zdroje:

COVID-19 vaccination guidance for people with bleeding disorders. World Federation of Hemophilia, 2020 Dec 22. Dostupné na https://news.wfh.org/covid-19-vaccination-guidance-for-people-with-bleeding-disorders.

https://koronavirus.mzcr.cz/ockovani-proti-covid-19/

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop