Proč se lékaři opakovaně ptají na kvalitu vašeho života?

Při svých návštěvách v hemofilických centrech se lidé s krvácivým onemocněním mohou opakovaně setkávat s dotazníky, které se ptají na jejich kvalitu života. I když se to někdy nezdá, právě opakované dotazování má velký význam, protože lékaři pomáhá více pochopit dopad onemocnění i léčby na běžný život pacienta.
Proč se lékaři opakovaně ptají na kvalitu vašeho života?

Běžná denní omezení

Lidé trpící krvácivými onemocněními se v životě mohou setkat s řadou problémů. Vrozené krvácivé onemocnění navíc znamená celoživotní zátěž v podobě možných omezení. Může se jednat nejen o tělesné obtíže, zejména o bolest či potíže s hybností a zvláště u starších hemofiliků. Část nemocných udává obtíže také stran sociálního začlenění, možností sportování a možností být součástí nějakého sportovního týmu. Někdy mohou mít pacienti problémy s pracovním uplatněním, finančním zajištěním, zejména při přítomnosti tělesných omezení, s čímž také mohou souviset otázky spojené s partnerským životem a zajištěním rodiny.

Všechny tyto problémy souvisejí s řadou faktorů, které závisejí na tíži onemocnění, kvalitě dostupné medicínské péče či eventuální přítomnosti bolesti, tělesného omezení apod.

Už samotní rodiče, kteří vychovávají dítě s krvácivým onemocněním, se mohou potýkat s řadou otázek i praktických obtíží. Navíc je jejich úkolem naučit své dítě s onemocněním žít a současně mu umožnit žít tak aktivní život, jak je to jen možné.

Jak se dozvědět více o běžném životě? 

Lékaři i sestry se aktivně zajímají o všechny aspekty života jejich pacientů. A to, jak si pacienti vedou „mimo dveře ordinace“, je pro ně velmi důležité. Právě každodenní život vypovídá o přínosu léčby a také o všech překážkách, které onemocnění může přinést. Nejjednodušší cestou k získání potřebných informací jsou dotazníky, které hemofilici jednou za čas dostanou ve svých centrech k vyplnění.

Je vhodné, aby pacienti či jejich rodinní příslušníci dotazníky vyplňovali pravidelně (třeba jednou ročně apod.). Právě opakované porovnání odpovědí na tyto dotazníky dává plný obraz o kvalitě života, jejím vývoji v čase a tím celkově o tom, jak léčba ovlivňuje běžné fungování lidí s krvácivým onemocněním.

Existují různé dotazníky, z nichž každý posuzuje o něco hlouběji jistý problém (tělesné fungování versus sociální či mentální problémy a vnímání ostatních aspektů života). Tyto dotazníky mohou pomoci získat informace o kvalitě života obecně, ale řada z těch, které se používají v hemofilických centrech, je vytvořena právě s ohledem na určité krvácivé onemocnění.

Berte dotazníky jako své „kamarády“

Neděste se tedy dotazníků, naopak je vnímejte jako něco, co může pomoci zlepšit péči o vás či o vaše dítě. Nebojte se být v odpovědích maximálně otevření a upřímní. Někdy právě citlivě nastavená otázka může obrátit pozornost lékaře k problému, na který by jinak vůbec nepřišla řeč. Navíc čas pro vaši návštěvu v hemofilickém centru je často omezený a všechna potřebná témata se obvykle nestačí prodiskutovat. K výsledkům odpovědí v dotazníku se může lékař či hemofilická sestra jednoduše vrátit i při další návštěvě. Čas, který vyplněním dotazníku strávíte, tedy rozhodně není ztracený.

Zdroje:

  1. https://www.cascadefoundationaz.org/living-with-hemophilia.html
  2. Gringeri A., von MAckensen S. Quality of life in haemophilia. Haemophilia 2008, 14 (Suppl. 3), 19–25.

Novinky

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

Bála jsem se zůstat s vážně nemocným synem na Ukrajině, říká Iryna

V rámci cyklu videopříběhů „Jak se žije s hemofilií“ jsme tentokrát natáčeli s rodinou, která v Česku žije jen velmi krátce – od loňského března. Iryna a její 14letý syn Stanislav k nám přijeli po začátku války na Ukrajině – využili toho, že Irynin manžel a tatínek dospívajícího těžkého hemofilika už u nás pracoval a žil. Stas je od té doby v péči zdravotníků ve Fakultní nemocnici Motol. Jaké bylo jeho dětství s hemofilií? Jak rodina prožívala a prožívá různé etapy svého života? A v čem se liší hematologická péče u nás a na Ukrajině? Podívejte se na poutavý příběh Iryny a Stase a také zajímavý pohled odborníků – ošetřujícího lékaře MUDr. Vladimíra Komrsky, CSc., a sestry Veroniky Čepelákové.
15. 6. 2023
Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Jaká úskalí přináší stáří s hemofilií?

Hemofilici dnes prožívají stáří obdobně jako jejich vrstevníci, se všemi radostmi i těžkostmi, které přináší. Muže trpící krvácivým onemocněním však v pokročilejším věku častěji trápí nepříjemné bolesti kloubů, potřebují rehabilitace, chirurgický zákrok nebo pomoc s aplikací léků. Mnozí se chtějí poradit nebo sdílet své zkušenosti. Kde mohou hledat pomoc? Jaké aktivity organizují pacientské organizace? Kde najdou podporu, pokud potřebují řešit sociální otázky?
25. 5. 2023
Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Časté krvácení z nosu u dětí – může jít o projev hemofilie?

Krvácení z nosu si v dětství zažije každý z nás. Někteří i opakovaně. Ve většině případů jde o neškodný doprovodný jev rýmy, úrazu nebo aktivních dětských prstíků. Jen vzácně naopak poukazuje na závažnější problém, jako jsou poruchy srážlivosti krve. Kdy bychom měli zpozornět a vydat se k lékaři?
4. 5. 2023
Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Důležité milníky pro hemofiliky – výzkum nemoci, léčba a kvalita života

Život hemofiliků se během 20. a 21. století převratně změnil. Vědci přinesli zásadní poznatky o tomto onemocnění a obrovský posun se týkal i vývoje léčby a jejího podávání. Zatímco na počátku 20. století byla hemofilie až na výjimky fatální diagnózou, v současnosti mohou jedinci s touto nemocí žít velmi kvalitní a aktivní život.
3. 4. 2023

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop