Vývoj poruch krvácivosti ve světě: množství případů stále narůstá!

Světová federace hemofilie zpracovává každý rok statistiky týkající se této poruchy a porovnává její vývoj ve světě. Shromážděné údaje odhalí mnohé – třeba i to, jak se liší lékařská péče v jednotlivých zemích.

U nás kvalita, jinde je hůř

Pohled na data pocházející z členských zemí Světové federace hemofilie (WFH) prozradí o úrovni péče mnohé. Statistiky WFH zahrnují 107 zemí, včetně České republiky. Z údajů je zřejmé, že čeští hemofilici mají štěstí, že žijí v zemi, jejíž zdravotnický systém je schopen toto onemocnění nejen zachytit, ale i moderními způsoby léčit. Málokdo si uvědomuje, že většina hemofiliků v chudých zemích má k dispozici pouze led, v lepším případě omezené zdroje plazmy. Situace ve světě se samozřejmě rok od roku mění, většinou naštěstí k lepšímu. Mezinárodně uznávaným kritériem úrovně léčby je spotřeba počtu jednotek léčebných koncentrátů faktoru VIII i IX na jednoho obyvatele příslušné země.  

Napříč světem 

V roce 2015 žilo v USA 39 000 lidí trpících nějakou poruchou krvácivosti, z toho 18 600 hemofiliků. USA tak drží prvenství v celkovém počtu takto evidovaných osob. Pro srovnání – v České republice bylo v roce 2015 sledováno 1 968 osob s poruchou krvácivosti. Z toho bylo 1 067 hemofiliků všech typů a 810 lidí s von Willebrandovou chorobou. Počet lidí s poruchou krvácivosti však stále roste.

  • V roce 1999 bylo ve světě evidováno asi 110 000 osob s poruchou krvácivosti.
  • Roku 2015 již byla nějaká z krvácivých chorob zaznamenána přibližně u 300 000 lidí. Během posledních 15 let tedy počet vzrostl téměř třikrát. (Tento údaj může být ovšem ovlivněn také stále se zlepšující diagnostikou).

V hlavní roli pohlaví a věk

U hemofilií jednoznačně vedou v zastoupení muži, kdežto u von Willebrandovy choroby mírně převládá ženské pohlaví. Co se věku týká, u všech krvácivých chorob mají převahu dospělí nad 18 let. V celosvětovém průměru však přibližně třetinu evidovaných tvoří děti a mladiství do 18 let.

Kde léčí nejlépe?

Jak již bylo řečeno, počet koncentrátů faktoru VIII v přepočtu na jednoho obyvatele se užívá jako ukazatel úrovně léčby. Podle statistik je absolutním vítězem Dánsko, následované Maďarskem a Irskem. Česká republika patří k evropskému průměru. V celosvětovém měřítku ovšem jednoznačně patříme k vyspělým zemím, které lidem trpícím poruchou krvácivosti poskytují vysoce kvalitní léčbu.

(hah)

Zdroje:
www.hemofilici.cz
www.wfh.org


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.