Vývoj poruch krvácivosti ve světě: množství případů stále narůstá!

Světová federace hemofilie zpracovává každý rok statistiky týkající se této poruchy a porovnává její vývoj ve světě. Shromážděné údaje odhalí mnohé – třeba i to, jak se liší lékařská péče v jednotlivých zemích.
Vývoj poruch krvácivosti ve světě: množství případů stále narůstá!

U nás kvalita, jinde je hůř

Pohled na data pocházející z členských zemí Světové federace hemofilie (WFH) prozradí o úrovni péče mnohé. Statistiky WFH zahrnují 107 zemí, včetně České republiky. Z údajů je zřejmé, že čeští hemofilici mají štěstí, že žijí v zemi, jejíž zdravotnický systém je schopen toto onemocnění nejen zachytit, ale i moderními způsoby léčit. Málokdo si uvědomuje, že většina hemofiliků v chudých zemích má k dispozici pouze led, v lepším případě omezené zdroje plazmy. Situace ve světě se samozřejmě rok od roku mění, většinou naštěstí k lepšímu. Mezinárodně uznávaným kritériem úrovně léčby je spotřeba počtu jednotek léčebných koncentrátů faktoru VIII i IX na jednoho obyvatele příslušné země.  

Napříč světem 

V roce 2015 žilo v USA 39 000 lidí trpících nějakou poruchou krvácivosti, z toho 18 600 hemofiliků. USA tak drží prvenství v celkovém počtu takto evidovaných osob. Pro srovnání – v České republice bylo v roce 2015 sledováno 1 968 osob s poruchou krvácivosti. Z toho bylo 1 067 hemofiliků všech typů a 810 lidí s von Willebrandovou chorobou. Počet lidí s poruchou krvácivosti však stále roste.

  • V roce 1999 bylo ve světě evidováno asi 110 000 osob s poruchou krvácivosti.
  • Roku 2015 již byla nějaká z krvácivých chorob zaznamenána přibližně u 300 000 lidí. Během posledních 15 let tedy počet vzrostl téměř třikrát. (Tento údaj může být ovšem ovlivněn také stále se zlepšující diagnostikou).

V hlavní roli pohlaví a věk

U hemofilií jednoznačně vedou v zastoupení muži, kdežto u von Willebrandovy choroby mírně převládá ženské pohlaví. Co se věku týká, u všech krvácivých chorob mají převahu dospělí nad 18 let. V celosvětovém průměru však přibližně třetinu evidovaných tvoří děti a mladiství do 18 let.

Kde léčí nejlépe?

Jak již bylo řečeno, počet koncentrátů faktoru VIII v přepočtu na jednoho obyvatele se užívá jako ukazatel úrovně léčby. Podle statistik je absolutním vítězem Dánsko, následované Maďarskem a Irskem. Česká republika patří k evropskému průměru. V celosvětovém měřítku ovšem jednoznačně patříme k vyspělým zemím, které lidem trpícím poruchou krvácivosti poskytují vysoce kvalitní léčbu.

(hah)

Zdroje:
www.hemofilici.cz
www.wfh.org

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop