Fyzioterapie pro hemofiliky: cvičením ke zdravějším kloubům

Hemofilii často provází nebezpečné krvácení do kloubů. To způsobuje nejen nesnesitelnou bolest, ale také snižuje hybnost kloubů a neblaze působí na celkový zdravotní stav pacienta. Komplikacím způsobeným krvácením naštěstí může zabránit fyzioterapie.

Hemofilii často provází nebezpečné krvácení do kloubů. To způsobuje nejen nesnesitelnou bolest, ale také snižuje hybnost kloubů a neblaze působí na celkový zdravotní stav pacienta. Komplikacím způsobeným krvácením naštěstí může zabránit fyzioterapie.

Pravidelné tělesné cvičení hraje důležitou roli pro udržení pevného a ohebného pohybového aparátu. Při opakovaných epizodách krvácení hrozí hemofilikům vznik kloubních deformit, které omezují hybnost postižené oblasti a stojí za vznikem nesnesitelné bolesti. Omezení hybnosti navíc způsobuje ztrátu přilehlé svalové tkáně, což ještě více prohlubuje poruchy hybnosti. Fyzioterapeuti, kteří se specializují na léčbu hemofiliků, vytvářejí cvičební plány ušité na míru každému jedinci.

Zaměřeno na pohybový aparát

Péči o hemofiliky řídí příslušné hemofilické centrum. U všech jedinců krvácejících do kloubů je vhodné pravidelně kontrolovat stav kloubního aparátu. V případě rozvoje takzvané hemofilické artropatie je potřeba nemocné sledovat na ortopedickém pracovišti, které po domluvě s hemofilickým centrem volí další postup. Terapie kloubních onemocnění tak spadá do rukou širokého týmu odborníků, mezi něž se řadí i fyzioterapeuti. Jejich úloha spočívá v poradenství a tvorbě vhodného tréninkového plánu. Cílem fyzioterapie je zlepšit:

  • svalovou sílu,
  • hybnost,
  • koordinaci a balanci nemocného.

Dalším úkolem fyzioterapie je také předejít vzniku a omezit svalové kontraktury (zkrácení), které vznikají při častém krvácení do pohybového aparátu. Samozřejmostí je i zmírnění nesnesitelné bolesti. Poslední, ale neméně důležitou úlohou je vzdělání pacienta i celé jeho rodiny a jejich motivace ke vzájemné spolupráci.

Co očekávat při první návštěvě

Při první návštěvě ordinace si vás zdravotničtí pracovníci proklepnou doslova od hlavy k patě. Pro nastavení správného pohybového plánu je totiž potřeba znát váš kompletní zdravotní stav. Základní vyšetření tak zahrnuje funkční kloubní vyšetření, vyšetření svalové síly, změření délky a obvodu končetin nebo vyšetření dynamiky páteře. Samotný pohybový plán zahrnuje celou řadu metod, mezi něž například patří strečink (protahování), relaxační techniky, cvičení ve vodě, masáže nebo různé typy fyzikální terapie.

Pro každého jiný cvičební plán

Sestavení cvičebního plánu probíhá po individuálním posouzení zdravotního stavu každého nemocného. Nemocní jedinci podstupují terapii ve zdravotnických zařízeních, ale cvičení je nutno provádět i v klidu domova. Jedině poctivé a pravidelné cvičení vede k významnému zlepšení zdravotního stavu. O tom, že pohyb léčí, však netřeba pochybovat. Při řádném dodržování cvičebního plánu určitě poznáte výhody pravidelného pohybu i vy.

(holi)

Zdroje:

www.haemophiliacare.co.uk
www.hemophilia.ca


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.