Jak bezpečně skladovat srážecí faktory

Zahájení domácí péče může být pro rodiny osob s hemofilií a jinými krvácivými poruchami život měnící zkušeností. Jsou-li produkty a pomůcky používány správně, je aplikace infuze při domácí léčbě rychlá, pohodlná, účinná a bezpečná. Hodně záleží i na způsobu uchovávání faktoru.
Jak bezpečně skladovat srážecí faktory

Proč je pro domácí léčbu hemofilie důležité správné skladování srážecího faktoru? Zajistí se tím, že přípravek bude v předcházení krvácivým epizodám nebo jejich léčení účinný. Produkty, které nebyly správně uskladněny nebo jim expirovala doba použitelnosti, mohou být inaktivní – nemusí tedy správně působit. To může mít za následek nedostatečnou účinnost a potřebu dalšího faktoru. Z tohoto důvodu je důležité kontrolovat datum expirace. To se mezi jednotlivými produkty liší. Jakmile doba použitelnosti vyprší, musí se produkt zlikvidovat. To zajistí hemofilické centrum, kde byl lék vydán.

Záleží na teplotě 

Většina výrobců dodává v balení dvě lahvičky (jedna obsahuje sterilní rozpouštědlo, druhá koncentrát faktoru) a mísicí zařízení. Každý výrobek je jiný, proto je třeba řídit se uvedenými pokyny. Některé firmy doporučují skladování při pokojové teplotě, jiné radí uchovávat koncentrát faktoru v ledničce (i když jsou často po určitou dobu stabilní i při pokojové teplotě).

Praktické rady

  1. Je-li to možné, skladujte srážecí faktory v jiné ledničce než v té na potraviny. Snáze tak zajistíte stálou teplotu, protože budete u tohoto spotřebiče méně často otevírat dveře.
  2. Musíte-li mít srážecí faktory v běžné chladničce, najděte v ní kvůli monitoringu teploty místo pro samostatný teploměr. Nejlepší umístění je ve středu lednice, nikdy ne ve dveřích.
  3. Uchovávejte faktory odděleně od jídla, například v uzavíratelné nádobě nebo plastovém sáčku.
  4. Nikdy by nemělo dojít ke zmrazení. Rizikem je především prasknutí lahvičky s rozpouštědlem, nebo dokonce její roztříštění.

Aby se předešlo aplikaci studeného faktoru, je možné jej před podáním nechat zahřát na pokojovou teplotu. Zabrání se tak nepříjemnému pocitu chladu. Jakmile se faktor jednou rozpustí, musí být zhruba do tří hodit použit. Velkou a častou chybou je, že se výrobek po vyndání z chladničky zahřeje a pak se znovu zchladí. Pokud dojde k výpadku elektřiny, nechte výrobky v lednici. Za předpokladu, že nebudete otevírat dveře, zůstanou chladné až několik hodin.

Vždy před použitím nového výrobku si přečtěte informace v příbalovém letáku, kde naleznete všechny důležité informace. Pokud si přesto nebudete jisti, nebojte se obrátit na odborníky hemofilických center nebo lékárníka.

(ave)

Zdroj:
https://hemaware.org

Novinky

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop