Jak předcházet krvácení? Situaci stabilizuje srážecí faktor!

Krvácivé epizody znesnadňují hemofilikům život. Spontánnost příhod je nebezpečná a bez prevence hrozí riziko trvalého poškození kloubů a svalů. Základem moderní léčby těžké hemofilie je proto podávání chybějícího srážecího faktoru profylakticky.
Jak předcházet krvácení? Situaci stabilizuje srážecí faktor!

V pohodlí domova

Koagulační faktory jsou hemofilikovi aplikovány přímo do žíly (tzv. intravenózně). Tento postup vyžaduje určitý čas, rozhodně není dobré spěchat. Jedinci, kterým byla hemofilie diagnostikována teprve nedávno, jsou zpočátku léčeni v ordinaci lékaře. Časem se naučí postup sami a mohou vše zvládat v pohodlí domova. Pro snazší podávání bývají někdy používány i různé pomůcky (např. porty, katétry), které se chirurgicky umisťují pod kůži v oblasti hrudníku. O tom, co by bylo vhodné pro vás nebo vaše dítě, se poraďte s ošetřujícím lékařem. 

Bezpečnost na prvním místě

Chybějící srážecí faktory jsou vyrobeny a distribuovány ve formě prášku. Před použitím se mísí s ředicím roztokem, aby se z nich stala opět kapalina. Některé faktory se získávají z plazmy dárců krve. Jiné (tzv. rekombinantní) se s pomocí genetického inženýrství vyrábí v laboratoři, což je výhodnější v tom, že nedochází ke kontaktu s lidskou bílkovinou. Podávání rekombinantních faktorů se podporuje především u malých dětí, protože je zde minimální riziko přenášení virů (např. hepatitidy).  

Nastavení dávky

Potřebné množství k léčbě určitého krvácení se liší:

  • podle místa krvácení,
  • pokud jde o opakovaný, či první problém,
  • jedná-li se o hrozbu poškození mozku a jiných životně důležitých orgánů.

Po podání srážecích faktorů stoupá ihned jejich koncentrace v krvi, ale pouze po několik hodin – jde o tzv. poločas rozpadu. To je doba, kdy tělo spotřebuje polovinu množství faktorů, které kolují v krvi. Pokud se však ani po uplynutí této doby krvácení nezmírní a přetrvávají i další obtíže, může být zapotřebí opakovaná léčba faktorem. Někdy je třeba k zastavení krvácení dát další dávku už pár hodin po té první. Proto závisí množství i na dalších podmínkách, jako je hmotnost člověka nebo počet jednotek v lahvičce (tzv. ampulce), který se liší v závislosti na druhu výrobku. Obecně platí, že s rostoucí tělesnou hmotností se množství zvětšuje. Váš ošetřující lékař zjistí a doporučí množství faktoru, které potřebujete, a poradí, kdy léčit případnou krvácivou epizodu.

U profylaktické léčby je riziko neočekávaného krvácení sníženo na minimum. Dávka a frekvence podávání srážecího faktoru je lékařem jasně nastavena pro každého pacienta individuálně a může se dále zpřesňovat na základě výsledků farmakokinetického vyšetření.

Vždy a všude u sebe

Neočekávanost krvácení je nebezpečná, proto byste měli mít srážecí faktor vždy u sebe, ať jste doma, v autě, na dovolené, dokonce i když jdete k lékaři. Doporučuje se mít doma takové množství, které se rovná dvojnásobku dávky, jež postačuje na ošetření velmi traumatické příhody (krvácení do hlavy). O přesném množství zásob, které potřebujete, jejich skladování a likvidaci se poraďte s lékařem.

Podávání srážecích faktorů snižuje nebezpečí poškození kloubů a svalů, čímž zlepšuje kvalitu života hemofiliků. Zároveň je zde minimální riziko přenosu virů, u rekombinantních faktorů je možnost nakažení prakticky nulová. Důležité je, aby nemocní spolupracovali s lékařem a dodržovali jeho doporučení.

(ave)

Zdroj:
www.stepsforliving.hemophilia.org

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop