Jak probíhá vyšetření kloubů u hemofiliků?

Výrazná bolest, otok a náplň kloubu, zvýšená teplota tkání v okolí kloubu a omezená hybnost – tak se typicky projevuje poškození kloubů u hemofiliků. Jeho příčinou nemusí být jenom krvácení, ale také zánět kloubního pouzdra. Pravý důvod obtíží odhalí ale jedině lékař, a to pomocí klinického vyšetření a zobrazovacích metod.

„Při vyšetření pohybového aparátu u hemofilických pacientů je třeba zejména rozlišit postižení nitrokloubní a mimokloubní, tedy postižení šlach a svalů. Souběžně s provedením standardních klinických testů je plně indikované i sonografické vyšetření, které poměrně rychle zpřesní lokalitu postižení a zhodnotí akutní a chronické změny kloubů a svaloviny. Tato analýza umožní stanovit míru intervence do oblasti krvácení,“ vysvětluje MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D., z hemofilického centra Fakultní nemocnice Ostrava. Zdůrazňuje přitom, že při léčbě akutního i chronického poškození kloubů u hemofiliků je důležitá velmi úzká spolupráce hematologa a ortopeda.

Základem je klinické vyšetření

Obdobně jako v případě jiných nemocí je i v případě kloubů kromě odebrání informací o průběhu choroby (takzvané anamnézy) nejprve provedeno klinické vyšetření. V případě poškození kloubu se lékař soustředí nejprve na celkový vzhled kloubu a tkání kolem kloubu, přítomnost otoku, zarudnutí a náplně, na teplotu kloubu a celkovou teplotu, dále na lokalizaci bolesti, stabilitu kloubu a rozsah pohybu. Pokud je poškození kloubu způsobeno úrazem, lékař provádí speciální klinické testy, které pomohou určit poranění vazů a menisků. Podle rozsahu poškození případně lékař doporučí další vyšetření.

Laboratoř odhalí poruchu srážlivosti

Nezbytnou součástí vyšetření je u hemofiliků stanovení hladiny koagulačních faktorů v krvi. Od této hodnoty se totiž následně odvíjí léčebný postup. Například punkce kloubu pomocí jehly za účelem odstranění náplně kloubu je vhodná až po dosažení určité hladiny koagulačních faktorů v krvi. Pomocí laboratorních metod se může potvrdit i podezření na infekční původ náplně kloubu.

Důležitá úloha zobrazovacích metod

Mezi levné a dostupné vyšetřovací metody patří zhotovení prostého rentgenového snímku, který je většinou prováděn jako první vyšetření. Rentgen však poskytuje omezené informace o stavu měkkých tkání. Naopak magnetická rezonance je specialistou v zobrazování měkkých tkání. V případě kloubů jsou pak velmi cenné informace o stavu vazů, menisků, chrupavek a kloubního pouzdra. Toto vyšetření je vyžádáno především v případě závažných poškození nebo ke kontrole stavu kloubu po opakovaném krvácení. V rozvaze o příčině poškození kloubu může pomoci i ultrazvukové vyšetření, které je rychlé a dostupné. Pomůže odhalit, zda je náplň kloubu způsobena krvácením, nebo zánětem kloubní výstelky (takzvanou synovitidou).

(holi)

 

Zdroje:

https://www.omicsonline.org/the-hemophilic-joints-2155-9864.1000111.php?aid=2550

http://www.greatplainsbcd.org/2017-RegMtgPresentations_htm_files/POC%20Imaging%20-%20von%20Drygalski.pdf

Dungl P. et al. Ortopedie. 2. přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing a.s., 2014

 


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.