Jak probíhá vyšetření kloubů u hemofiliků?

Výrazná bolest, otok a náplň kloubu, zvýšená teplota tkání v okolí kloubu a omezená hybnost – tak se typicky projevuje poškození kloubů u hemofiliků. Jeho příčinou nemusí být jenom krvácení, ale také zánět kloubního pouzdra. Pravý důvod obtíží odhalí ale jedině lékař, a to pomocí klinického vyšetření a zobrazovacích metod.
Jak probíhá vyšetření kloubů u hemofiliků?

„Při vyšetření pohybového aparátu u hemofilických pacientů je třeba zejména rozlišit postižení nitrokloubní a mimokloubní, tedy postižení šlach a svalů. Souběžně s provedením standardních klinických testů je plně indikované i sonografické vyšetření, které poměrně rychle zpřesní lokalitu postižení a zhodnotí akutní a chronické změny kloubů a svaloviny. Tato analýza umožní stanovit míru intervence do oblasti krvácení,“ vysvětluje MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D., z hemofilického centra Fakultní nemocnice Ostrava. Zdůrazňuje přitom, že při léčbě akutního i chronického poškození kloubů u hemofiliků je důležitá velmi úzká spolupráce hematologa a ortopeda.

Základem je klinické vyšetření

Obdobně jako v případě jiných nemocí je i v případě kloubů kromě odebrání informací o průběhu choroby (takzvané anamnézy) nejprve provedeno klinické vyšetření. V případě poškození kloubu se lékař soustředí nejprve na celkový vzhled kloubu a tkání kolem kloubu, přítomnost otoku, zarudnutí a náplně, na teplotu kloubu a celkovou teplotu, dále na lokalizaci bolesti, stabilitu kloubu a rozsah pohybu. Pokud je poškození kloubu způsobeno úrazem, lékař provádí speciální klinické testy, které pomohou určit poranění vazů a menisků. Podle rozsahu poškození případně lékař doporučí další vyšetření.

Laboratoř odhalí poruchu srážlivosti

Nezbytnou součástí vyšetření je u hemofiliků stanovení hladiny koagulačních faktorů v krvi. Od této hodnoty se totiž následně odvíjí léčebný postup. Například punkce kloubu pomocí jehly za účelem odstranění náplně kloubu je vhodná až po dosažení určité hladiny koagulačních faktorů v krvi. Pomocí laboratorních metod se může potvrdit i podezření na infekční původ náplně kloubu.

Důležitá úloha zobrazovacích metod

Mezi levné a dostupné vyšetřovací metody patří zhotovení prostého rentgenového snímku, který je většinou prováděn jako první vyšetření. Rentgen však poskytuje omezené informace o stavu měkkých tkání. Naopak magnetická rezonance je specialistou v zobrazování měkkých tkání. V případě kloubů jsou pak velmi cenné informace o stavu vazů, menisků, chrupavek a kloubního pouzdra. Toto vyšetření je vyžádáno především v případě závažných poškození nebo ke kontrole stavu kloubu po opakovaném krvácení. V rozvaze o příčině poškození kloubu může pomoci i ultrazvukové vyšetření, které je rychlé a dostupné. Pomůže odhalit, zda je náplň kloubu způsobena krvácením, nebo zánětem kloubní výstelky (takzvanou synovitidou).

(holi)

 

Zdroje:

https://www.omicsonline.org/the-hemophilic-joints-2155-9864.1000111.php?aid=2550

http://www.greatplainsbcd.org/2017-RegMtgPresentations_htm_files/POC%20Imaging%20-%20von%20Drygalski.pdf

Dungl P. et al. Ortopedie. 2. přepracované a doplněné vydání. Grada Publishing a.s., 2014

 

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop