Jak se vypořádat s chronickou bolestí u hemofilie

Trvalé poškození kloubů a tkání vede ke vzniku chronické bolesti. Ta má, ať chceme nebo ne, špatný vliv na naši psychiku. Deprese, stres a úzkosti pak na sebe nenechají dlouho čekat. Současná medicína si s dlouhodobou bolestí u hemofiliků dokáže v zásadě poradit třemi způsoby: léky, fyzioterapií a operačními zákroky.
Jak se vypořádat s chronickou bolestí u hemofilie

Léky proti bolesti

Jedinci trpící chronickou bolestí by měli své problémy vždy konzultovat s příslušným hemofilickým centrem. Terapie dlouhodobých bolestí totiž jednoznačně patří do rukou odborníků a kromě nasazení účinných léků vyžaduje mnohem širší přístup. Zvládání chronických bolestí často vyžaduje aktivní přístup od samotného hemofilika a většinou je nelze úplně potlačit pouze účinky léků proti bolesti. Chronická bolest bývá také spjata s emocionální složkou v podobě depresí a úzkostí. Z tohoto důvodu se nemocným často předepisují i nízké dávky antidepresiv, které pozměňují tok chemických látek v mozkových spojích a tím navozují pocit pohody, uvolnění a také pomáhají s potlačením pocitu bolesti.

Pohyb a fyzioterapie

Mnoho jedinců s chronickou bolestí značně omezuje svoje každodenní činnosti. Tento přístup má ale opačný než žádoucí účinek. Poškozené klouby a svaly se nečinností stávají méně pružnými a ohebnými, což postupem času ještě více umocňuje jejich bolestivost. Lékaři doporučují, aby se jedinci s chronickou bolestí pravidelně věnovali cvičení s nízkou intenzitou zátěže. Začít mohou kupříkladu s jednoduchým protahováním nebo procházkami. Fyzicky zdatnějším jedincům jednoznačně prospěje i dynamický sport, jako je například plavání či jízda na kole. Cvičení může být v krátkodobém údobí mírně bolestivé, s postupem času ale dojde k zesílení kloubů a svalů a bolest ustoupí. S cvičením hemofilikům pomáhají specialisté na fyzioterapii v hemofilickém centru. Jejich pracovní náplní je kontrolovat stav pohybového aparátu, vybírat vhodná cvičení a sestavovat pohybový plán na míru dotyčnému jedinci.

Kdy pomůže skalpel

Šikovné ruce chirurgů a ortopedů dokážou v případě chronických bolestí téměř zázraky. V léčbě chronické bolesti se uplatňují především dva typy zákroků. Tím prvním je synovektomie neboli odstranění kloubní výstelky. Výstelka kloubu může být v případě opakovaného krvácení zdrojem zánětu a chronické bolesti. Druhým, často užívaným zákrokem je náhrada poškozeného kloubu. Nejčastěji se používají kloubní náhrady kolen a kyčlí. Mezi méně časté zákroky patří náhrada ramenního a loketního kloubu nebo drobných kloubů ruky a nohy. Chirurgických možností však existuje celá řada, léčba se vždy odvíjí od konkrétního případu.

Nedílnou součástí léčby je i psychoterapeutický přístup k zvládání bolesti. Chronická bolest je totiž velmi zatěžující pro psychiku trpícího hemofilika. V současné době existuje několik přístupů k léčbě chronické bolesti, jež se mohou uplatňovat samostatně nebo v kombinaci. Nebojte se proto využít příslušného hemofilického centra, kde mají péči o takto postižené jedince přímo na starosti.

(holi)

Zdroj: www.hemaware.org

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop