Jak se vypořádat s chronickou bolestí u hemofilie

Trvalé poškození kloubů a tkání vede ke vzniku chronické bolesti. Ta má, ať chceme nebo ne, špatný vliv na naši psychiku. Deprese, stres a úzkosti pak na sebe nenechají dlouho čekat. Současná medicína si s dlouhodobou bolestí u hemofiliků dokáže v zásadě poradit třemi způsoby: léky, fyzioterapií a operačními zákroky.

Léky proti bolesti

Jedinci trpící chronickou bolestí by měli své problémy vždy konzultovat s příslušným hemofilickým centrem. Terapie dlouhodobých bolestí totiž jednoznačně patří do rukou odborníků a kromě nasazení účinných léků vyžaduje mnohem širší přístup. Zvládání chronických bolestí často vyžaduje aktivní přístup od samotného hemofilika a většinou je nelze úplně potlačit pouze účinky léků proti bolesti. Chronická bolest bývá také spjata s emocionální složkou v podobě depresí a úzkostí. Z tohoto důvodu se nemocným často předepisují i nízké dávky antidepresiv, které pozměňují tok chemických látek v mozkových spojích a tím navozují pocit pohody, uvolnění a také pomáhají s potlačením pocitu bolesti.

Pohyb a fyzioterapie

Mnoho jedinců s chronickou bolestí značně omezuje svoje každodenní činnosti. Tento přístup má ale opačný než žádoucí účinek. Poškozené klouby a svaly se nečinností stávají méně pružnými a ohebnými, což postupem času ještě více umocňuje jejich bolestivost. Lékaři doporučují, aby se jedinci s chronickou bolestí pravidelně věnovali cvičení s nízkou intenzitou zátěže. Začít mohou kupříkladu s jednoduchým protahováním nebo procházkami. Fyzicky zdatnějším jedincům jednoznačně prospěje i dynamický sport, jako je například plavání či jízda na kole. Cvičení může být v krátkodobém údobí mírně bolestivé, s postupem času ale dojde k zesílení kloubů a svalů a bolest ustoupí. S cvičením hemofilikům pomáhají specialisté na fyzioterapii v hemofilickém centru. Jejich pracovní náplní je kontrolovat stav pohybového aparátu, vybírat vhodná cvičení a sestavovat pohybový plán na míru dotyčnému jedinci.

Kdy pomůže skalpel

Šikovné ruce chirurgů a ortopedů dokážou v případě chronických bolestí téměř zázraky. V léčbě chronické bolesti se uplatňují především dva typy zákroků. Tím prvním je synovektomie neboli odstranění kloubní výstelky. Výstelka kloubu může být v případě opakovaného krvácení zdrojem zánětu a chronické bolesti. Druhým, často užívaným zákrokem je náhrada poškozeného kloubu. Nejčastěji se používají kloubní náhrady kolen a kyčlí. Mezi méně časté zákroky patří náhrada ramenního a loketního kloubu nebo drobných kloubů ruky a nohy. Chirurgických možností však existuje celá řada, léčba se vždy odvíjí od konkrétního případu.

Nedílnou součástí léčby je i psychoterapeutický přístup k zvládání bolesti. Chronická bolest je totiž velmi zatěžující pro psychiku trpícího hemofilika. V současné době existuje několik přístupů k léčbě chronické bolesti, jež se mohou uplatňovat samostatně nebo v kombinaci. Nebojte se proto využít příslušného hemofilického centra, kde mají péči o takto postižené jedince přímo na starosti.

(holi)

Zdroj: www.hemaware.org


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.