Jak vzniká onemocnění hemofilie

Hemofilie je vzácné onemocnění krve, které je ve většině případů dědičné. V které fázi vývoje vzniká a co přesně v lidském těle ovlivňuje?
Jak vzniká onemocnění hemofilie

Pacienti s hemofilií mají nedostatek srážecích faktorů v krvi, což vede ke zvýšené krvácivosti. Problémem nejsou drobné řezné ranky získané během každodenního fungování, ale především vnitřní krvácení, které poškozuje klouby, orgány a okolní tkáně.

Rozlišujeme hned několik typů hemofilie, nejčastější jsou ale tyto dva:

  • hemofilie A, kdy má pacient nedostatek srážecího faktoru VIII,
  • hemofilie B, kdy má pacient nedostatek srážecího faktoru IX.

Zatímco někteří hemofilici mají jen nízký nedostatek srážecího faktoru, u jiných je jeho množství tak malé, že to výrazně zvyšuje riziko těžkých zdravotních problémů. Proč tomu tak je? 

Jak probíhá srážení krve

Ve chvíli, kdy se řízneme do prstu při krájení zeleniny, dojde v našem k těle ke třem reakcím: postižená céva se stáhne, aktivují se krevní destičky a také dojde k aktivaci takzvané srážecí (koagulační) kaskády. Stažením cévy se zamezí průtoku krve a sníží se krvácení. Krevní destičky jsou pak úlomky buněk, které jsou schopné se slepit dohromady a vytvořit zátku, která zastaví krvácení. Tato zátka ale potřebuje podporu ve formě zpevňující sítě, která vzniká právě srážecí kaskádou.

Tato kaskáda je rychlý sled dějů, kdy se postupně aktivují bílkoviny v naší krvi, takzvané srážecí faktory. Na jejím konci je aktivace faktoru X (10), který společně s dalšími molekulami aktivuje důležitou bílkovinu trombin. Ta následně odštěpí část bílkoviny fibrinogen a tím ji přemění na fibrin, který vytvoří vláknitou propletenou síť a stabilizuje destičkovou zátku.

Faktory VIII a IX se uplatňují při aktivaci faktoru X. Zatímco faktor VIII přímo aktivuje faktor X, faktor IX je aktivátorem faktoru VIII. Všechno tak na sobě závisí a při nedostatku těchto faktorů tak nemůže docházet k dostatečné stabilizaci destičkové zátky.

Genetická podstata hemofilie

Nedostatek srážecích faktorů je způsoben mutací nebo změnou genetické informace, která se přenáší od rodičů hned na začátku vývoje. Existují i případy, kdy jedinec získá hemofilii v průběhu života, ale jde o velmi vzácné situace.

Pro hemofilii A a B se jedná o změnu na pohlavním chromozomu X. Chromozomy jsou nosiče genetické informace uložené v jádře buňky. Člověk má obyčejně 46 chromozomů, z nichž dva určují jeho pohlaví – jedná se o pohlavní chromozomy X a Y. V případě ženy nacházíme kombinaci chromozomů XX, u muže pak kombinaci XY.

Při vzniku nového života člověk dostává půlku chromozomů od otce a půlku od matky. To platí i pro pohlavní chromozomy. Narodí-li se holčička, dostane od každého rodiče jeden chromozom X. U chlapečka pak chromozom X poskytla matka a chromozom Y pochází od otce. Tohle uspořádání vysvětluje, proč hemofilii nejčastěji přenášejí ženy a proč je většina hemofiliků mužského pohlaví.

Zatímco žena potřebuje mutované chromozomy X od obou rodičů, aby se u ní hemofilie projevila a v případě pouze jednoho postiženého chromozomu X se z ní stává bezpříznaková přenašečka hemofilického genu, u muže je to buď, anebo. Pokud od matky získá mutovaný chromozom X, je z něj hemofilik.

Samozřejmě jako všude i tady existují výjimky, a proto se může stát, že i žena přenašečka má zvýšenou krvácivost. Nebývá to ale časté.

Dědičnost hemofilie

Podle genetického vybavení rodičů může vzniknout hned několik situací, například:

  • otec s nezměněným chromozomem X a matka přenašečka – 25% šance na syna hemofilika, 25% šance na zdravého syna, 25% šance na dceru přenašečku a 25% šance na dceru se dvěma nezměněnými chromozomy X,
  • otec hemofilik a matka se dvěma normálními chromozomy X – synové bez rizika hemofilie, všechny dcery přenašečky.

Dědičnost hemofilie – v důsledku poruchy na chromozomu X

  • Obvykle přenáší mutovaný gen pro faktor VIII nebo IX ženy (přenašečky).
  • Existuje 50% riziko, že syn přenašečky bude mít hemofilii.

obrázek schéma článek hemofilie

Popis: přenašečka (vedle kolečka) – pacient s hemofilií (vedle čtverečku), Zdroj: Carr M. E. et al. J Blood Med. 2015; 6: 245–255.

(jala)

Zdroje:

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop