Již rok je většina z nás zavřených doma – jak to máme zvládnout?

Pandemie koronaviru významně zasáhla do života téměř všech obyvatel naší planety. Přinesla obavy z šíření viru a s nimi spojená vládní opatření omezující nejen naše sociální, ale také pracovní fungování. Někteří pracují více, jiní nemohou pracovat vůbec, práce z domova se stala běžnou alternativou. Tento nestandardní režim je možné v omezeném čase přečkat. Ovšem koronavirus je tady s námi už rok. Pokud se navíc nacházíme ve skupině chronicky nemocných jedinců, ať už jde o hemofilii, nebo třeba diabetes, mohou se přidat obavy z dostupnosti lékařské péče nebo z komplikací základní nemoci. Jak se z toho všeho nezbláznit?

Základní zabezpečení

První krok na cestě za psychickým i tělesným zvládnutím této náročné doby spočívá bezesporu v zajištění základních potřeb. Ať už jsme v dlouhodobé pracovní neschopnosti, nebo naopak abnormálně vytížení, je nutné myslet na dostatek spánku, vyváženou stravu a příjemné bezpečí domova. Součástí základního zabezpečení pacientů rizikových skupin včetně hemofiliků je navíc zajištění zdravotní péče. Lékařská péče o pacienty s hemofilií nebyla v důsledku koronaviru nijak omezena. Profylaktická léčba je zajištěna a co více – již od 1. vlny epidemie zajistil Český svaz hemofiliků ve spolupráci s vedením Českého národního hemofilického programu dodávku léků z hemofilického centra k pacientovi prostřednictvím kurýra. Pacienti se tak nemusí obávat ani o své zdraví, ani o dostupnost terapie.

Dostatek pohybu

V důsledku dlouhotrvajících vládních opatření jsme opakovaně omezováni v našich pohybových aktivitách, stejně jako v cestování. To ale neznamená, že se nesmíme pohybovat vůbec. Obzvlášť u onemocnění, součástí jejichž léčby je pravidelná rehabilitace, je žádoucí zajistit dostatek fyzické aktivity. Procházku v přírodě, kde je možné se volně nadechnout bez roušky nebo respirátoru, bychom si měli ordinovat ideálně každý den. V případě, že dosud nedošlo k obnově pravidelných rehabilitací s fyzioterapeutem, je možné se domluvit na individuálním cvičebním plánu, který lze realizovat v pohodlí domova.

Psychohygiena

Kromě základních a pohybových potřeb je dobré podporovat také své psychické zdraví. Velmi pomáhá, pokud si co nejrychleji vytvoříme optimální režim. Není nutné si budovat nepřirozené a nové rituály, spíš následovat své každodenní návyky. I když nemám v plánu vycházet z domu, je dobré se převléct z pyžama. I když nečekám návštěvu, pomáhá ustlat si postel a vrátit se do ní až večer. Pokud pracujeme z domova, je doporučeno oddělovat pracovní prostor od místa, kde pokračuji v „mimopracovních“ aktivitách. K tomu je třeba doplnit plán příjemných činností, někdo preferuje aktivní trávení volného času, jiný zase relaxační nebo třeba tvůrčí činnost, je na každém, jakou oblíbenou aktivitu si zvolí.

Sociální kontakty

Mezi základní lidské potřeby patří také sociální kontakt, který je nyní omezen. Naštěstí se díky rozvinutým komunikačním technologiím můžeme setkávat telefonicky nebo ve virtuálním prostoru nejrůznějších aplikací. Pravidelné sdílení s blízkými a přáteli hraje významnou roli ve zprostředkování kontaktu se světem, ale také ve ventilaci vlastních obav či příjemných zážitků. Možnost sdílení nabízí i nejrůznější krizové linky zřízené za účelem podpory v krizové situaci, např. Linka první psychické pomoci 116 123 nebo Modrá linka 731 197 477, která nabízí i chat nebo Skype. Pomoci mohou také pacientské organizace, např. Český svaz hemofiliků nebo Hemojunior, které pořádají online akce.

Závěrem je důležité si připomenout, že nouzový stav je vždy stavem určité krize nebo nestandardní situace, ve které je v pořádku necítit se dobře. Ambice cítit se v tomto stavu dobře není namístě. Je možné, že se objeví úzkost, nadměrná únava nebo snížená produktivita. Nemusíme být neustále výkonní a pozitivní, a proto je dobré si nepohodu v nouzovém stavu dovolit. Respekt vůči vlastnímu prožívání, nenucení se do nežádoucích činností (např. nadměrná pomoc druhým na úkor sebe) a rozumné rozložení sil mohou být vhodnými strategiemi, jak zvládnout tuto náročnou dobu.

Mgr. Veronika Dostálová, Ph.D.

Autorka je psycholožka z ÚHKT v Praze

Zdroje:

Světová zdravotnická organizace (2011). Psychological first aid: Guide for field workers. Ed.: PhDr. Bohumila Baštecká, Ph.D. ISBN 978-80-906509-9-2.

https://www.hemofilici.cz/index.php/cs/

http://www.hemojunior.cz

https://www.mvcr.cz/clanek/coronavirus-informace-mv.aspx

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-covid-19-doporuceni-pro-lidi-v-izolaci-ci-karantene.aspx

https://nevypustdusi.cz/2020/03/27/co-nemusite-delat-v-nouzovem-stavu/


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.