Nová doporučení pro prevenci krvácení u hemofilie – to nejdůležitější, co potřebujete vědět

Medicína se každým dnem posouvá kupředu a ani poznatky o hemofilii nejsou výjimkou. S přibývajícími znalostmi se mění i tzv. guidelines. Co říkají aktuální doporučení od Světové hemofilické federace (WFH) o preventivní terapii? Jak přistupovat k léčbě hemofilie? A jaká hladina srážecího faktoru v krvi je dostatečná pro prevenci krvácení?
Nová doporučení pro prevenci krvácení u hemofilie – to nejdůležitější, co potřebujete vědět

Klasická léčba hemofilie ve své podstatě spočívá v nitrožilním podávání chybějícího srážecího faktoru – u hemofilie A se jedná o faktor VIII, u hemofilie B o faktor IX. Také se jí říká substituční. Podávat se můžou faktory se standardním nebo prodlouženým účinkem.

U druhé varianty se srážecí faktor nemusí podávat tak často, protože látka v těle působí delší dobu. Existuje několik postupů, které umožňují prodloužit dobu existence faktoru v krvi. Například se může stabilizovat přítomností jiné molekuly, která zabrání jeho „odstranění“ z krevního oběhu, tzv. eliminaci. Tomu říkáme proces pegylace. Druhou možností je spojení s bílkovinou, která v krvi existuje delší dobu, protože má delší poločas eliminace. Tím je před „odstraněním“ chráněn i srážecí faktor. K tomu se používá třeba albumin nebo lidské protilátky. Nicméně ať už se faktor s prodlouženým účinkem vyrobí jakkoliv, podle dostupných studií mezi ním či standardně působící faktorovou léčbou není rozdíl v bezpečnosti či účinku.

Novinkou posledních let je pak léčba nefaktorová, která je založena na jiném principu ovlivnění srážlivosti krve. Aktuálně je dostupná látka, která nahrazuje funkci srážecího faktoru VIII, jenž má za úkol aktivaci jednoho z faktorů koagulační kaskády. 

Obě varianty léků se mohou podávat ve dvou režimech:

  • preventivní – léčivá látka se aplikuje pravidelně a dlouhodobě,
  • léčba krvácivých epizod (léčba tzv. on demand) – kdy se lék podává při výskytu krvácení.

Obecná doporučení pro prevenci krvácení u hemofilie

Podle doporučení WFH by měla být preventivní terapie preferována před léčbou on demand vzhledem k lepším výsledkům při prevenci vzniku hemofilických komplikací, především obávaného poškození kloubů. Doporučována je zvlášť u hemofiliků A i B s těžkou formou hemofilie, ale také u pacientů, kteří již nějaké kloubní poškození mají. Těm pravidelná preventivní terapie pomůže snížit množství krvácivých epizod a tím zpomalit poškozování kloubu. Vhodná je také u hemofiliků, kteří zažili nebezpečné krvácení, např. do mozku, a to minimálně po dobu tří až šesti měsíců od příhody.

V případě problémů se žilním přístupem WFH doporučuje buď zavedení centrálního žilního vstupu, tedy hadičky či portu (tělíska), které se umístí na delší dobu do některé z velkých žil, nebo převod pacienta na nefaktorovou léčbu, která nevyžaduje žilní podání. Ovšem hemofiliky mohou potrápit i jiné komplikace než jen žilní přístup. 

Jaké všechny faktory mají vliv na léčbu? Jde nejenom o závažnost hemofilie, ale také o tzv. krvácivý fenotyp, který popisuje frekvenci a závažnost krvácení. Mezi další faktory patří stav kloubů, rychlost zpracovávání faktoru v těle hemofilika (tzv. farmakokinetika), věk, hmotnost či životní styl. Proto léčba hemofilie poslední roky směřuje na cestu terapie na míru, kdy se místo dávkování podle hmotnosti berou v potaz všechny zmíněné faktory, jejichž spojením se vypracuje vhodná dávka pro každého hemofilika. WFH tento přístup doporučuje především u pacientů s těžkou formou hemofilie.

U těžkých hemofiliků je věk důležitým faktorem i pro jiná doporučení. WFH doporučuje zahájení preventivní dlouhodobé léčby u hemofiliků A i B s těžkou formou hemofilie ještě před objevením kloubního poškození a ideálně před třetími narozeninami dítěte. Včasné zahájení prevence umožňuje zabránit rozvoji komplikací typických pro hemofilii.

Doporučení dávkování faktoru se změnilo 

Vzhledem k tomu, že každý hemofilik je trochu jiný, nedá se určit obecné množství faktoru, které je nutné podat za určitou dobu. Místo toho se doporučení soustředí na hladinu faktoru v krvi. Dříve se za dostatečnou považovala hladina kolem 1 %, podle aktuálních doporučení je ale vhodná taková dávka, která u hemofilika zajistí hladinu srážecího faktoru v krvi nad 3–5 % a výše – s ohledem na jeho životní styl, aktivitu a tíži onemocnění.

Vyšší množství faktoru v krvi pomáhá předcházet průlomovým krvácením a snižuje riziko poškození kloubů nebo výskytu život ohrožujícího krvácení.

Důležitým doporučením je také nutnost zaznamenávat krvácivé epizody hemofilika a jejich řešení. Zvláště u pacientů s těžkou formou nemoci je nutná spolupráce s ošetřujícím hematologem či hemofilickým centrem. Kromě prevence komplikací – o což v prevenci jde – se tím též dává signál k případné úpravě terapie a dosažení vyšší hladiny srážecího faktoru v krvi, která hemofilika chrání před dalším krvácením.

(jala)

Zdroje:

https://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1863.pdf

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop