Od bolesti při hemofilii dokáže ulevit led i bandáže

Krvácení do kloubů a svalů vyvolává bolest a bolest odrazuje od zdraví prospěšného pohybu. Svaly a klouby z tohoto důvodu mohou oslabovat a být náchylnější ke vzniku krvácení. Jak se s tímto začarovaným kruhem bolesti a hemofilie vyrovnat?

Asi pětina evropské populace trpí chronickou bolestí způsobenou různými příčinami. Nastavení ideálního léčebného režimu může být komplikované, protože bolest je subjektivní a každý ji vnímá jinak. Čím může být toto vnímání ovlivněno? Různými biologickými, psychologickými i společenskými faktory, například:

 • závažností nemoci či zranění,
 • vrozenou dispozicí,
 • obavou, že bolest je způsobena závažnějším stavem,
 • přístupem k lékařské péči,
 • společenskými a kulturními předsudky,
 • prožíváním bolesti lidmi v blízkém okolí,
 • pocitem bezmoci.

U lidí trpících krvácivými nemocemi je správná léčba bolesti zvláště důležitá. Nezvládnutí tohoto problému se totiž pojí s depresí, úzkostí a vztekem.  

Druh potíží je určující 

Lidé s poruchami srážení krve hodnotí svou průměrnou denní bolest na škále od 1 do 10 číslem 5. Bohužel, tento jev je často přehlížen a není správně léčen. Podle odhadů chybí dostatečná úleva 40 až 60 % lidí trpících chronickou bolestí. Přitom správně zvolený postup léčby může od potíží významně ulevit. To je vzhledem k tomu, že bolest je stresující stav a ovlivňuje duševní i tělesné zdraví, nanejvýš žádoucí. Prvním krokem je správně odlišit, jakým typem bolesti trpíte:

 1. Akutní neboli krátkodobá (v řádu hodin až dnů) může být velmi silná. Pokud je spojena s krvácivými epizodami, vyžaduje rychlé podání léčby.
 2. Chronická čili dlouhodobá bolest (trvá měsíce i déle) je charakteristická dlouhotrvajícím nepohodlím. Často souvisí s předchozím zraněním kloubů nebo jiných částí těla (např. dřívějšími krvácivými epizodami). 

Úleva ve 4 krocích 

Pokud se jedná o akutní bolest spojenou s krvácením do kloubů nebo svalů, je na místě podání srážecích faktorů. Více než třetina lidí s krvácivými poruchami však špatně identifikuje chronickou bolest jako akutní. Přesto platí, že pokud si nejste jisti, aplikujte srážecí faktor. Pokud stav nepoleví, je na místě zvážit jiné možné příčiny než akutní krvácení. Pro léčbu krátkodobé bolesti byl vypracován tzv. postup RICE, který zahrnuje 4 kroky:

 1. Odpočinek (rest). Během 24–48 hodin omezte námahu postižené části těla. Je-li možnou příčinou bolesti krvácení, může pomoci znehybnění kloubu.
 2. Ledování (ice). Ochlazení zasaženého místa způsobí stažení cév a uleví od bolesti a otoků.
 3. Stlačení (compression). Užití elastické bandáže zmírní obtíže a zároveň pomáhá předcházet dalšímu krvácení.
 4. Zvýšená poloha (elevation). Udržování postižené části těla ve zvýšené poloze pomáhá zmenšovat otoky.                                                                 

Pozor na aspirin

Hemofilici musejí při volbě léků proti bolesti zachovávat obezřetnost. Některé preparáty patřící do skupiny nesteroidních protizánětlivých léků, jako například aspirin nebo ibuprofen, mohou negativně ovlivňovat funkci krevních destiček. Tím zhoršují schopnost srážení krve. Existují však i jiné možnosti léčby, například léky, které též ulevují od bolesti, ale působí cíleněji a funkci krevních destiček nijak nenarušují. Vždy je však vhodné poradit se s lékařem v centru pro léčbu hemofilie. Mezi doplňkové formy zvládání bolesti patří transkutánní elektrická nervová stimulace, tedy aplikace mírného elektrického proudu přes pokožku. A důležitou roli hraje též pravidelná fyzická aktivita. Ta posiluje svaly a zpevňuje klouby, čímž napomáhá předcházet vzniku krvácení, a tedy i bolesti akutní, z níž se později může vyvinout ta chronická. 

(marz) 

Zdroje:
https://stepsforliving.hemophilia.org/
www.internimedicina.cz


HLEDÁŠ HELP? HEMOJUNIOR!

Dočetli jste až sem a stále vám něco chybí? Navštivte webové stránky Hemojunioru, který pomáhá dětem s hemofilií, jejim rodinám a přátelům. Staňte se našimi přáteli i vy!

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.

LÉČBA HEMOFILIE

Základem léčby hemofilie je umělé dodání srážecího faktoru, který v krvi osob s hemofilií chybí. U každého jednotlivce se musí léčba nastavit individuálně v závislosti na tíži onemocnění a aktuální hladině srážecího faktoru v krvi.

Centra pomoci

Všechna centra

ZPRAVODAJ

Aktuální novinky přímo do Vaší schránky.