Profylaxe: kdy je ideální čas začít?

Hemofilie je nemoc na celý život. Je léčena podáváním chybějícího faktoru srážlivosti. V léčbě hemofilie A a B i dalších krvácivých onemocnění existuje více přístupů, kdy a jak koncentrát s faktorem srážlivosti podávat. Správné načasování profylaktické léčby je klíčové pro zachování zdraví i kvality života pacientů.
Profylaxe: kdy je ideální čas začít?

Profylaxe vs. epizodická léčba

Profylaktická léčba představuje pravidelné podávání faktorů srážlivosti trvající řadu měsíců a let, které má zabránit možnému krvácení. Liší se tak od epizodické léčby, kdy jsou koncentráty v případě nutnosti podávány až jako reakce na úraz či krvácivou epizodu. Existuje také periodická (intermitentní) profylaxe, například před plánovaným lékařským zákrokem a po něm, která trvá několik týdnů nebo měsíců.

Co ovlivní rozhodování

Při výběru vhodné terapie a jejím načasování lékaři zvažují:

  • věk pacienta,
  • tíži hemofilie,
  • přístup do žíly,
  • krvácivé projevy,
  • stav kloubů,
  • intenzitu fyzické aktivity,
  • dostupnost koncentrátů s faktory srážlivosti.

Jak načasovat léčbu

V dnešní době existuje mnoho názorů na to, kdy je ideální začít podávat pacientům s krvácivým onemocněním profylaktickou léčbu a kdy podávání ukončit.

V zemích, kde není problém s dostupností léčby, se většina odborníků shoduje na tom, že profylaxe by měla být zahájena ještě před tím, než dojde k nevratným změnám kloubů.

Někteří lékaři tvrdí, že by se s podáváním faktorů srážlivosti mělo začít bezprostředně po prvním krvácení do kloubů nebo v určitém věku (typicky maximálně ve dvou nebo třech letech). Jiní doporučují počkat, dokud nedojde ke dvěma nebo více krvácivým epizodám.

Kdy skončit?

Co se týče profylaktické léčby u dětí, odborníci se shodují, že by ji měly dostávat po celé období růstu. Názory na podávání profylaxe u dospělých už ale nejsou jednotné. Někteří lékaři tvrdí, že mladí dospělí se mohou docela dobře obejít bez léčby, další doporučují v podávání pokračovat. K tomu, aby odborné společnosti daly jasné doporučení, jsou zapotřebí ještě další studie

Rozhodnutí o tom, kdy u konkrétního pacienta profylaxi přerušit, je tak na jeho lékaři i na pacientovi samotném. Řada hemofiliků se v dospělosti sama rozhodne, jestli v léčbě pokračovat, nebo ji ukončit.

(hak)

Zdroj: www.wfh.org

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop