Jak se dá stanovit farmakokinetika?

Snaha přizpůsobit léčbu potřebě daného hemofilika je trendem posledních let. Farmakokinetika se stala často probíraným tématem a důvodů k tomu je vícero.
Jak se dá stanovit farmakokinetika?

Farmakokinetika poskytuje řadu informací

Farmakokinetika (nebo také zkráceně PK profil) slouží ke zjištění, jak je podávaný lék v těle aktivní. Zjednodušeně je díky ní možné zjistit, co se děje s lékem po jeho podání – jak je distribuován v těle, jak ho tělo zpracovává a jak rychle jej vylučuje.

Farmakokinetický profil také poskytuje údaje o tzv. biodostupnosti léku, tedy jaké množství léku je přítomno v těle v určitém časovém okamžiku, což je pro léčbu hemofilie velmi důležitý údaj. Při pravidelném podávání léku, tedy při profylaktické léčbě, je důležité vědět, kdy je hemofilik ještě dobře chráněný, tedy kdy jsou hladiny faktoru ještě v „bezpečné zóně“ a kdy již klesají tak, že je míra ochrany pro určitou aktivitu nedostačující.

Po aplikaci koncentrátu faktoru se velmi rychle dosáhne nejvyšší možné hladiny, která pak začíná relativně rychle klesat. Rychlost klesání je ovlivněna řadou faktorů a liší se mezi různými lidmi se stejným onemocněním. Navíc se farmakokinetika podaného léku u stejného člověka mění i v průběhu života. Má tedy smysl se tomuto vyšetření podrobit.

Klasické schéma stanovení farmakokinetického profilu

Farmakokinetický profil jde u hemofilie stanovit dvěma různými způsoby: Klasicky se vyšetří křivka tak, že se odebírá vzorek krve před aplikací faktoru a poté několikrát (zpravidla alespoň 6×) po aplikaci předem stanoveného množství faktoru. Náběry se dělají většinou v průběhu 48 hodin po aplikaci faktoru u hemofilie A a alespoň 72 hodin u hemofilie B, u některých pacientů je potřeba udělat odběry i v delším odstupu. Je to časově dost náročný a pro řadu lidí i obtěžující postup, který znamená absenci v práci či ve škole. U malých dětí se může zavést kanyla, aby se usnadnilo podávání léků, ale často to nefunguje a odběr vzorků znamená vpichy navíc.

Jen z omezeného množství odběrů

Další možností, jak stanovit PK profil, je využití populačního modelu. Jedná se o počítačový program, který pracuje jen s omezeným počtem dat a je schopen další potřebná data dopočítat. Výhodou je, že k získání validních čísel stačí jen dva odběry krve, jež se dají udělat v průběhu jedné návštěvy hemofilického centra.

Pro zdravotnické pracovníky i nemocné je dostupná pomůcka MyPKFiT, která také funguje na principu omezeného počtu odběrů – plně postačí dva odběry. Díky nově dostupné aplikaci pro mobilní telefony či tablety mohou MyPKFiT velmi aktivně využívat také hemofilici. Vidí v ní nejen PK křivku jako takovou, ale v reálném čase také aktuální vypočtenou hodnotu FVIII v krvi, a tedy míru ochrany v daný okamžik. Díky tomu mohou přizpůsobit zejména svou fyzickou aktivitu aktuální míře ochrany a léčba se tak stává skutečně individualizovanou a šitou každému hemofilikovi na míru.

Náhled na aplikaci MyPKFiT:

 

(eza)

 

Zdroje:

https://hemaware.org/mind-body/taking-peek-pharmacokinetic-pk-studies

ONDŘICHOVÁ, L. Farmakokinetika je přínosná pro hemofiliky i pro systém. Medical Tribune 2018, 7. Dostupné na https://www.tribune.cz/clanek/43148-farmakokinetika-je-prinosna-pro-hemofiliky-i-pro-system.

 

Novinky

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Fyzioterapie pro hemofiliky – instruktážní brožurka obsahuje preventivní cvičení i cviky po krvácení či operaci

Zkušenosti posledních let jasně dokazují, že péče o jedince s hemofilií musí být komplexní. Tedy nezahrnuje pouze podávání léčivých přípravků, tzv. antihemofilik, ale také prvky fyzioterapie a rehabilitace. Správně vedené cvičení nejen urychlí a usnadní hojení při krvácení, ale je zásadní i při jeho prevenci. Nová brožurka pro hemofiliky nabízí názorné příklady cviků určených jak pro dospělé, tak i pro děti.
26. 3. 2024
Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Brožurka o přenašečkách je určena nejen jim a jejich blízkým, ale i zdravotníkům

Po delší době plánování a příprav se nám nedávno podařilo vydat brožurku O přenašečství hemofilie. Je to vůbec první takto ucelený česky psaný edukační materiál, jehož cílem bylo shrnout danou problematiku – se všemi jejími projevy a důsledky. Na přípravě této brožury spolupracovala řada lékařů, zpracovala ji naše společnosti MeDitorial a iniciovali ji zástupci pacientských organizací, zejména pak předsedkyně společnosti Hemojunior a zároveň přenašečka hemofilie Kateřina Altmanová. Tématu přenašečství i brožurce se věnujeme i v následujícím rozhovoru s ní.
26. 3. 2024
Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Čeká vás zavedení portu? Přečtěte si o podrobnostech

Port je malá podkožní komůrka, která dokáže výrazně usnadnit život celé řadě pacientů včetně hemofiliků.¹'² Pomocí portu se do žilního systému aplikují nitrožilní léky, a odpadá tak hledání vhodné žíly či její opakované napichování.³ Svoji funkci může plnit až několik let a péči o něj se dá snadno naučit.³ Jak takové zavedení portu probíhá, pro koho se hodí a na co si dát pozor?
12. 2. 2024
Video: Nedovedu si představit život bez  hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Video: Nedovedu si představit život bez hudby, říká hemofilik Bedřich Smrčka

Bedřich Smrčka zasvětil téměř celý svůj život hudbě. Dlouhá léta vyučoval hře na žesťové nástroje na základní umělecké škole a také založil a vede dvě dixielandové kapely. S jedním z těchto hudebních těles pravidelně cestuje po světě, kromě Evropy opakovaně zamířil i na jazzové festivaly do zámoří – do Spojených Států, do Austrálie, na Nový Zéland. Do jaké míry mu jeho profesi a koníček zároveň komplikovalo závažné onemocnění hemofilie? Jak se zvládá vyrovnat s nemocí nyní a jak to bylo v jeho dětství? A jakým dalším aktivitám se 66letý hudebník věnuje? Podívejte se na nový poutavý pacientský příběh z cyklu Jak se žije s hemofilií. (lek)
5. 2. 2024

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Český svaz hemofiliků
drop drop drop