Jak se dá stanovit farmakokinetika?

Snaha přizpůsobit léčbu potřebě daného hemofilika je trendem posledních let. Farmakokinetika se stala často probíraným tématem a důvodů k tomu je vícero.
Jak se dá stanovit farmakokinetika?

Farmakokinetika poskytuje řadu informací

Farmakokinetika (nebo také zkráceně PK profil) slouží ke zjištění, jak je podávaný lék v těle aktivní. Zjednodušeně je díky ní možné zjistit, co se děje s lékem po jeho podání – jak je distribuován v těle, jak ho tělo zpracovává a jak rychle jej vylučuje.

Farmakokinetický profil také poskytuje údaje o tzv. biodostupnosti léku, tedy jaké množství léku je přítomno v těle v určitém časovém okamžiku, což je pro léčbu hemofilie velmi důležitý údaj. Při pravidelném podávání léku, tedy při profylaktické léčbě, je důležité vědět, kdy je hemofilik ještě dobře chráněný, tedy kdy jsou hladiny faktoru ještě v „bezpečné zóně“ a kdy již klesají tak, že je míra ochrany pro určitou aktivitu nedostačující.

Po aplikaci koncentrátu faktoru se velmi rychle dosáhne nejvyšší možné hladiny, která pak začíná relativně rychle klesat. Rychlost klesání je ovlivněna řadou faktorů a liší se mezi různými lidmi se stejným onemocněním. Navíc se farmakokinetika podaného léku u stejného člověka mění i v průběhu života. Má tedy smysl se tomuto vyšetření podrobit.

Klasické schéma stanovení farmakokinetického profilu

Farmakokinetický profil jde u hemofilie stanovit dvěma různými způsoby: Klasicky se vyšetří křivka tak, že se odebírá vzorek krve před aplikací faktoru a poté několikrát (zpravidla alespoň 6×) po aplikaci předem stanoveného množství faktoru. Náběry se dělají většinou v průběhu 48 hodin po aplikaci faktoru u hemofilie A a alespoň 72 hodin u hemofilie B, u některých pacientů je potřeba udělat odběry i v delším odstupu. Je to časově dost náročný a pro řadu lidí i obtěžující postup, který znamená absenci v práci či ve škole. U malých dětí se může zavést kanyla, aby se usnadnilo podávání léků, ale často to nefunguje a odběr vzorků znamená vpichy navíc.

Jen z omezeného množství odběrů

Další možností, jak stanovit PK profil, je využití populačního modelu. Jedná se o počítačový program, který pracuje jen s omezeným počtem dat a je schopen další potřebná data dopočítat. Výhodou je, že k získání validních čísel stačí jen dva odběry krve, jež se dají udělat v průběhu jedné návštěvy hemofilického centra.

Pro zdravotnické pracovníky i nemocné je dostupná pomůcka MyPKFiT, která také funguje na principu omezeného počtu odběrů – plně postačí dva odběry. Díky nově dostupné aplikaci pro mobilní telefony či tablety mohou MyPKFiT velmi aktivně využívat také hemofilici. Vidí v ní nejen PK křivku jako takovou, ale v reálném čase také aktuální vypočtenou hodnotu FVIII v krvi, a tedy míru ochrany v daný okamžik. Díky tomu mohou přizpůsobit zejména svou fyzickou aktivitu aktuální míře ochrany a léčba se tak stává skutečně individualizovanou a šitou každému hemofilikovi na míru.

Náhled na aplikaci MyPKFiT:

 

(eza)

 

Zdroje:

https://hemaware.org/mind-body/taking-peek-pharmacokinetic-pk-studies

ONDŘICHOVÁ, L. Farmakokinetika je přínosná pro hemofiliky i pro systém. Medical Tribune 2018, 7. Dostupné na https://www.tribune.cz/clanek/43148-farmakokinetika-je-prinosna-pro-hemofiliky-i-pro-system.

 

Novinky

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Jak funguje moderní léčba hemofilie

Hemofilie je dědičné onemocnění, které se projevuje zvýšenou krvácivostí. Jeho podstatou je nedostatek až úplná absence srážecích faktorů VIII nebo IX v plazmě. Znalost podstaty nemoci nám pomohla přijít s účinnou terapií, která za posledních 60 let ušla neuvěřitelný kus cesty. Jak vznikají rekombinantní léčiva a co znamená, když má lék prodloužený poločas rozpadu?
20. 4. 2022
Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Jak dokážou agentury domácí zdravotní péče pomoci hemofilikům?

Pro pacienty s hemofilií je užitečné vědět, že pokud se ocitnou v situaci, kdy si nejsou schopní sami zajistit aplikaci léku nebo další související ošetření, mohou využít pomoci agentur domácí zdravotní péče. Kdo může ošetření v domácím prostředí předepsat? Jak dokážou kvalifikované sestry svou návštěvou podpořit rodiny malých hemofiliků? Kde hledat potřebné kontakty?
25. 9. 2021

Naši partneři

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli vše, co jste hledali, zkuste se obrátit na pacientské organizace. Hemofilikům a jejich rodinám nabízí poradenství, pomoc i členství ve své komunitě.

Český svaz hemofiliků

Takeda

Pokud jste na těchto stránkách nenalezli, co jste hledali, připojte se k největší hemofilické komunitě.
drop drop drop